Agenţia Naţională de Administrare Fiscală a elaborat proiectul de ordin pentru aprobarea modelului şi conţinutului formularului (311) „Declaraţie privind taxa pe valoarea adaugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adaugată a fost anulat conform art. 153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal”.

Prin dispoziţiile art.I pct.5 şi pct.69 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 125/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal au fost modificate şi completate prevederile art.11 din Codul fiscal, precum şi prevederile art.1563 din Codul fiscal, cu intrare în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2012.

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 11 alin. (11) şi alin. (13), contribuabilii cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) nu beneficiază de dreptul de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferente achiziţiilor efectuate în perioada în care codul de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat, dar sunt supuşi obligaţiei de plată a TVA colectate, aferentă operaţiunilor impozabile desfăşurate în perioada respectivă.

De asemenea, potrivit art.1563 alin. (10), persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de TVA a fost anulat conform prevederilor art.153 alin. (9) lit. a) – e) din Codul fiscal şi care desfăşoară activităţi economice în perioada în care nu au cod valabil de TVA, sunt obligate să depună o declaraţie privind taxa pe valoarea adăugată de plată.

Noul formular 311 urmează, deci, să asigure suportul declarativ necesar aplicării noilor prevederi legale.

*

Articolul 153 (9) literele a)-e) din Codul fiscal, la care se face trimitere în text, prevede:

Organele fiscale competente anulează înregistrarea unei persoane în scopuri de TVA, conform prezentului articol:

a) dacă este declarată inactivă conform prevederilor art. 781 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data declarării ca inactivă;

b) dacă a intrat în inactivitate temporară, înscrisă în registrul comerţului, potrivit legii, de la data înscrierii menţiunii privind inactivitatea temporară în registrul comerţului;

c) dacă asociaţii/administratorii persoanei impozabile sau persoana impozabilă însăşi au înscrise în cazierul fiscal infracţiuni şi/sau faptele prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, de la data comunicării deciziei de anulare de către organele fiscale competente;

d) dacă nu a depus pe parcursul unui semestru calendaristic niciun decont de taxă prevăzut la art. 1562, dar nu este în situaţia prevăzută la lit. a) sau b), din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic. Aceste prevederi se aplică numai în cazul persoanelor pentru care perioada fiscală este luna sau trimestrul;

e) dacă în deconturile de taxă depuse pentru 6 luni consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor care au perioada fiscală luna calendaristică, şi pentru două perioade fiscale consecutive în cursul unui semestru calendaristic, în cazul persoanelor impozabile care au perioada fiscală trimestrul calendaristic, nu au fost evidenţiate achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare, din prima zi a celei de-a doua luni următoare respectivului semestru calendaristic.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here