În contextul mai larg al pachetului de măsuri în domeniul asistenţei sociale, MMFPS a iniţiat proiectul de lege cu subiectul enunţat în titlu.

Încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale ar urma să constituie, în condiţiile prevăzute de lege, un criteriu pentru calcularea cuantumului contribuţiei datorate de beneficiarul serviciului social respectiv.
După aprobare, legea este prevăzută să intre în vigoare la 1 ianuarie 2013.

În prezent, este în vigoare Ordonanţa Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, act normativ aprobat cu modificări prin Legea nr. 515/2003, cu modificările şi completările ulterioare  şi care se referă la tipologia serviciilor sociale, furnizorii de servicii sociale, personalul care acordă servicii sociale, beneficiarii de servicii sociale, procedura de acordare, jurisdicţie, răspundere, monitorizare, evaluare şi control, organizarea administrativă în domeniul furnizării serviciilor sociale, finanţare.

Noul act normativ, cu putere de lege, propus de MMFPS reglementează procesul de evaluare, certificare, monitorizare şi control pentru asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale. Prevederile legii urmează să se aplice tuturor serviciilor sociale, precum şi furnizorilor de servicii sociale, publici şi privaţi, care funcţionează pe teritoriul României.

Reţinem, din cuprinsul proiectului de lege, câteva din liniile directoare.

● Evaluarea şi monitorizarea calităţii în domeniul serviciilor sociale se realizează în baza unor standarde, criterii şi indicatori.

● Asigurarea calităţii în domeniul serviciilor sociale este centrată pe beneficiar, soluţionarea nevoilor şi respectarea drepturilor acestuia fiind prioritare.

● În domeniul serviciilor sociale se acreditează atât furnizorii, cât şi serviciile sociale. Acreditarea furnizorilor se realizează în baza criteriilor specifice, reprezentând cerinţele de bază prin care se evidenţiază capacitatea acestora de a înfiinţa, administra şi acorda servicii sociale. Respectarea criteriilor este atestată prin certificat de acreditare.

● Acreditarea serviciilor sociale se realizează în baza standardelor minime de calitate ce reprezintă cerinţele minimale privind eficacitatea şi eficienţa activităţilor desfăşurate în raport cu nevoile beneficiarilor, obiectivele asumate, rezultatele aşteptate. Standardele minime de calitate constituie nivelul de referinţă al calităţii serviciilor sociale, iar îndeplinirea acestora este obligatorie şi se atestă prin licenţă de funcţionare.

● Nivelul de calitate a serviciilor sociale se evaluează în baza unor indicatori de performanţă, pornind de la nivelul de referinţă, reprezentat de standardele minime, corespunzător clasei a III-a, până la clasa I care reprezintă cel mai înalt nivel de calitate şi se evidenţiază prin încadrarea în clase de calitate. Nivelele de calitate se atestă printr-o siglă distinctivă corespunzătoare fiecăreia din cele trei clase. Încadrarea în clasele de calitate II-III atestă gradul de performanţă/excelenţă al serviciului social şi este opţională.

Furnizorii pot acorda servicii sociale numai dacă deţin certificat de acreditare. Acreditarea furnizorului se realizează la cererea acestuia şi numai dacă, la data depunerii cererii, are înfiinţate servicii sociale sau se angajează ca, în termen de maxim 3 ani de la data obţinerii certificatului de acreditare, va înfiinţa şi acorda servicii sociale.

● Serviciile sociale pot funcţiona pe teritoriul României numai dacă deţin licenţă de funcţionare.

● Furnizorii pot solicita evaluarea calităţii serviciilor sociale în scopul stabilirii nivelelor de calitate prevăzute în textul proiectului de lege. Evaluarea pentru încadrarea serviciilor sociale în clase de calitate se realizează la cererea furnizorului acreditat şi constă în verificarea documentelor justificative şi evaluare de teren.

● Încadrarea în clase de calitate a serviciilor sociale constituie, în condiţiile prevăzute de lege, un criteriu pentru calcularea cuantumului contribuţiei datorate de beneficiarul serviciului social respectiv.

Certificarea calităţii în domeniul serviciilor sociale se va realiza în cadrul MMFPS.

● Activităţile de evaluare, monitorizare şi control privind respectarea criteriilor de acreditare, standardelor minime de calitate şi indicatorilor de performanţă se realizează în baza unor ghiduri standard, elaborate de către compartimentul de standardizare şi aprobate prin ordin al ministrului muncii, familiei şi protecţiei sociale.

*

După aprobarea şi publicarea legii, urmează să fie elaborate normele metodologice de aplicare a legii, precum şi compartimentele de specialitate în cadrul MMFPS.

La data intrării în vigoare a prevederilor acestei legi, aflată în prezent în fază de proiect, ar urma să fie abrogate mai multe acte normative, integral sau anumite prevederi.

Reţinem, din proiect, prevederea privind abrogarea H.G. nr. 1024/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr.68/2003 privind serviciile sociale, precum şi a Metodologiei de acreditare a furnizorilor de servicii sociale, cu modificările şi completările ulterioare.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here