ANAF a pregătit un proiect de ordin pentru modificarea şi completarea OMFP nr. 263/2010 pentru aprobarea procedurii de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiuni de rambursare.
Proiectul (fişier PDF) este pus pe seama monitorizării de către Comisia Europeană cu privire la stadiul actualizat al măsurilor de conformare întreprinse de România în cauza 2009/4312 (referitoare la întârzierile persistente în rambursarea TVA în cazurile de soluţionare a deconturilor cu sume negative de TVA cu opţiune de rambursare). Drept urmare, prin Ordinul MFP nr. 1762/2013 a fost constituit grupul de lucru MFP/ANAF în vederea modificării Ordinului MFP nr. 263/2010.

Grupul de lucru a formulat propuneri concrete care au fost reglementate prin dispoziţiile art. 1171 din Codul de procedură fiscală, astfel cum acestea au fost introduse prin pct. 13 din art. III al Ordonanţei de urgenţă nr. 8/2014.

CE PREVEDE PROIECTUL DE ORDIN

Un prim set de măsuri va fi aplicabil tuturor persoanelor impozabile care solicită rambursarea sumelor negative de TVA. Măsurile se referă la restructurarea etapelor de soluţionare a deconturilor cu sume negative cu opţiune de rambursare, precum şi la eliminarea, în consecinţă, a termenelor şi condiţiilor pentru efectuarea inspecţiei fiscale ulterioare.

Etapele de soluţionare a deconturilor cu sume negative cu opţiune de rambursare se propun a fi restructurate, astfel încât procedura de rambursare să presupună parcurgerea mai multor etape succesive, după cum urmează:
1. etapa I – verificarea situaţiei în care persoana impozabilă are fapte de natura infracţiunilor înscrise în cazerul fiscal – încadrarea automată la risc fiscal mare, decontul fiind soluţionat cu inspecţie fiscală anticipată;
2. etapa II – verificarea situaţiei în care persoana impozabilă prezintă risc mare stabilit pe baza informaţiilor primite de la organele fiscale – încadrarea automată la risc fiscal mare, decontul fiind soluţionat cu inspecţie fiscală anticipată;
3. etapa IIIsumele solicitate la rambursare sunt mai mici de 45.000 de lei – încadrare automată la risc fiscal mic, se emite Decizia de rambursare;
4. etapa IV – deconturile care nu au fost încadrate la risc fiscal, potrivit etapelor succesive de mai sus, sunt supuse analizei de risc, în vederea stabilirii riscului fiscal.

ATENŢIE! Condiţiile de stabilire a riscului fiscal, potrivit celor patru etape, sunt prevăzute să se aplice tuturor categoriilor de contribuabili (mari, mijlocii şi mici), inclusiv contribuabilii nou-înfiinţaţi.
Un al doilea set de măsuri priveşte modificarea actualelor condiţii de încadrare la risc fiscal mare, specifice unor categorii de contribuabili.
CARE VOR FI ACESTEA?

Pentru contribuabilii mijlociise elimină condiţia de încadrare la risc fiscal mare pentru persoanele care nu au depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile fiscale. Se păstrează condiţia de încadrare la risc fiscal mare pentru persoanele impozabile care nu au depus în ultimele 12 luni toate declaraţiile informative 390 (VIES) „Declaraţia recapitulativă privind livrările/achiziţiile/prestările intracomunitare” şi 394 „Declaraţie informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional”, pentru care persoanele impozabile aveau obligaţia transmiterii către organul fiscal.
Potrivit explicaţiilor date de realizatorii proiectului, măsura se bazează pe faptul că, potrivit prevederilor art. 83 alin. (4) din Codul de procedură fiscală, nedepunerea declaraţiei fiscale dă dreptul organului fiscal să procedeze din oficiu a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat.

Pentru contribuabilii mici – se prevede eliminarea, din procedura de risc, a încadrării la risc fiscal mediu, deconturile urmând să fie încadrate numai la risc fiscal mic sau mare.
––––––––––(P)––––––––––

Lege5
 a creat instrumentul ideal pentru a vă ajuta să vizualizaţi prin comparare textul unui act normativ aşa cum era el înainte de modificare şi textul modificat, cu evidenţierea modificărilor.
Prin evidenţierea modificărilor la nivel de paragraf, Lege5 vă ajută să identificaţi mai repede şi cu uşurinţă modificările, astfel încât să luaţi decizii corecte şi să lucraţi eficient.
Aflaţi mai multe despre Lege5 – care este disponibil în variantele OnlineDesktop şi Mobile – de AICI.
ps_evid_mod
Foto articol: Sxc.hu

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here