Întrebare. Dacă firma nu a avut activitate în anul 2020, pot să depun declarație de inactivitate? Au fost pe firmă două facturi de cheltuieli (servicii contabilitate în ianuarie 2020 și servicii avocat în decembrie 2020). Mulțumesc.

Opinie.

  1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare este actul normativ care stabilește regulile aplicabile în domeniul contabilității.
  2. Conform dispozițiilor art. 22. din Legea contabilităţii nr. 82/1991, ,,Pentru verificarea înregistrării corecte în contabilitate a operaţiunilor efectuate se întocmeşte balanţa de verificare, cel puţin la încheierea exerciţiului financiar, la termenele de întocmire a situaţiilor financiare, a raportărilor contabile, precum şi la finele perioadei pentru care entitatea trebuie să întocmească declaraţia privind impozitul pe profit/venit, potrivit legii.,,
  3. Persoanele juridice care de la constituire și până la 31.12.2020 nu au desfășurat activitate, nu întocmesc și nu depun situații financiare anuale și nici raportări contabile, potrivit reglementărilor contabile, dar vor întocmi și vor depune la la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice (respectiv ANAF) declarația de inactivitate.
  4. Persoanele juridice care de la constituire nu au desfășurat activitate, precum şi subunitățile fără personalitate juridică din România care aparțin unor persoane juridice cu sediul în străinătate, care de la constituire nu au desfășurat activitate, depun o declarație în acest sens, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar, la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice. (art. 36 alin. (2) din Legea contabilității nr. 82/1991)
  5. Declarația de inactivitate (S1046) conține exercițiul financiar la care se referă și datele de identificare ale entității. Se completează anual, fiind o declarație pe propria răspundere, care se semnează de către administrator sau altă persoană care are obligația gestionării entității respective. Declarațiile de inactivitate se depun în formă electronică, având atașată o semnătură electronică extinsă, sau, după caz, în format hârtie şi în format electronic.
  6. Pentru anul 2020, declarația de inactivitate (S1046) se depune de către persoanele juridice care de la constituire și până la 31.12.2020 nu au desfășurat activitate, în termen de 60 de zile de la încheierea exercițiului financiar.
  7. Per a contrario, persoanele juridice care de la constituire și până la 31.12.2020 au desfășurat activitate, întocmesc și depun situații financiare anuale, sau după caz raportări contabile. Persoana juridică ce a desfășurat activitate, conform balanței de verificare, nu poate depune declarație de inactivitate.

Surse:

  • Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here