16 Ianuarie, 2018

Se modifică tratamentul contabil la cesionarea creanţelor!

Recentul proiect de ordin al MFP – din care LegeStart a mai prezentat unele tematici abordate – prevede modificări şi în ce priveşte tratamentul contabil la cesionarea creanţelor, cu motivaţiile şi soluţiile pe care le puteţi citi mai jos.

Proiectul (fişier DOC) este postat pe site-ul MFP din 5 noiembrie.

Ministerul finanţelor publice a făcut public proiectul unui ordin prin care urmează să se modifice Reglementările contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, prevăzute în anexa la Ordinul MFP nr. 3.055/2009 publicat în Monitorul Oficial nr. 766 şi 766 bis din 10 noiembrie 2009, cu modificările şi completările ulterioare.

În ce priveşte necesitatea modificărilor propuse, în referatul de prezentare spre aprobare se arată că, potrivit prevederilor contabile în vigoare, în cazul cesionării unei creanţe, diferenţa dintre valoarea nominală a creanţei preluate prin cesionare şi suma de achitat cedentului reprezintă venit la data constatării drepturilor şi obligaţiilor, potrivit clauzelor contractuale. Pentru suma creanţei preluate care se estimează că nu poate fi recuperată, concomitent cu preluarea creanţei se înregistrează şi deprecierea corespunzătoare.

În baza avizului motivat adresat României de către Comisia Europeană, în ceea ce priveşte tratamentul contabil aplicabil în cazul recunoaşterii iniţiale a creanţelor la cesionar, se impune modificarea tratamentului contabil aplicabil cesiunii de creanţe, în vederea evidenţierii acestora la costul de achiziţie, potrivit prevederilor art. 32 din Directiva 78/660/CEE din data de 25 iulie 1978 privind conturile anuale ale anumitor forme de societăţi comerciale. Prevederi similare referitoare la evaluarea activelor sunt cuprinse şi la art. 6 alin. (1) lit. i) din Directiva 2013/34/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 iunie 2013 privind situaţiile financiare anuale, situaţiile financiare consolidate şi rapoartele conexe ale anumitor tipuri de întreprinderi, de modificare a Directivei 2006/43/CE a Parlamentului European şi a Consiliului şi de abrogare a Directivelor 78/660/CEE şi 83/349/CEE ale Consiliului.

Prevederi ale proiectului de ordin

Unul dintre aspectele reglementate prin proiectul de ordin se referă la creanţele preluate prin cesionare, propunându-se ca acestea să fie evidenţiate în contabilitate la costul de achiziţie, valoarea nominală a acestora fiind urmărită extracontabil. În cazul în care cesionarul recuperează o sumă mai mare decât costul de achiziţie al creanţei, diferenţa până la suma preluată (valoarea nominală a creanţei) reprezintă venit la data încasării.

Drept urmare, proiectul de ordin propune modificarea punctului 190 din Reglementare, astfel:

- Creanţele preluate prin cesionare se evidenţiază în contabilitate la costul de achiziţie (articol contabil 461 „Debitori diverşi” = 462 „Creditori diverşi”). Valoarea nominală a creanţelor astfel preluate se evidenţiază în afara bilanţului (contul 809 „Creanţe preluate prin cesionare”).

- În cazul în care cesionarul recuperează o sumă mai mare decât costul de achiziţie al acesteia, diferenţa până la suma preluată (valoarea nominală a creanţei) reprezintă venit la data încasării (contul 758 „Alte venituri din exploatare” /analitic distinct).”

Reamintim că, potrivit art. II din Ordinul viceprim-ministrului, ministrului finanţelor publice nr. 1118/2012, prevederile pct. 190 din anexa la OMFP nr. 3055/2009, se aplică pentru creanţele cesionate şi înregistrate în contabilitatea cesionarului după data de 1 iulie 2012.

În ce priveşte Notele explicative, se introduce un punct nou – 2871 – cu precizări potrivit cărora o entitate care a preluat creanţe prin cesionare prezintă în notele explicative la situaţiile financiare anuale informaţii aferente acestora, astfel:

a) se prezintă modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi bilanţiere (contul 461 „Debitori diverşi”), după cum urmează:

Situaţia creanţelor cesionate (la cost de achiziţie) la data de …

- lei -

Creanţe

Sold la începutul exerciţiului financiar

Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar

Creanţe încasate în cursul exerciţiului financiar, din care:

Creanţe trecute pe cheltuieli în cursul exerciţiului financiar

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

evidenţiate anterior în conturi bilanţiere (contul 461 „Debitori diverşi”/ana-litic distinct)

încasate pe seama conturilor de venituri (contul 758 „Alte venituri din exploatare” /analitic distinct)

 

0

1

2

3

4

5

6 = 1 + 2 – 3 – 5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


b) se prezintă modificările valorii creanţelor evidenţiate în conturi în afara bilanţului (contul 809 „Creanţe preluate prin cesionare”), după cum urmează:

Situaţia creanţelor cesionate (la valoare nominală) la data de …

- lei -

Creanţe

Sold la începutul exerciţiului financiar

Creanţe preluate în cursul exerciţiului financiar

Creanţe scoase din evidenţa extracontabilă în cursul exerciţiului financiar, din care:

Sold la sfârşitul exerciţiului financiar

scoase din evidenţă ca urmare a încasării

scoase din evidenţă datorită imposibilităţii încasării

 

0

1

2

3

4

5 = 1 + 2 – 3 – 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


În Planul de conturi general, prevăzut la punctul 329, se introduc şase noi conturi, dintre care aici interesează contul 809 „Creanţe preluate prin cesionare”. Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa valorii nominale a creanţelor preluate prin cesionare.

În debitul contului 809 „Creanţe preluate prin cesionare” se înregistrează valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesionare, iar în credit, valoarea nominală a acestor creanţe scoase din evidenţă pe măsura încasării sau ca urmare a imposibilităţii încasării lor. 

Soldul contului reprezintă valoarea nominală a creanţelor preluate prin cesionare, existente la un moment dat.

Notă: Legislaţia europeană şi jurisprudenţa europeană pot fi consultate în Lege5 Online, însă acestea sunt disponibile doar pentru abonaţii Lege5.

comentarii

Despre autor  ⁄ Eugen Staicu

Eugen Staicu este redactor colaborator la LegeStart.ro. Contact: legestart@indaco.ro.

Fara comentarii

Scrie un comentariu