Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal este pe cale de a fi modificată, aşa cum reiese din proiectul de ordonanţa promovat de Ministerul Finanţelor şi aflat în fază de dezbatere publică.

Despre ce noutăţi vorbim?

Aşa cum arată, în această fază, proiectul de act normativ de modificare urmează să extindă domeniul de aplicare având în vedere prevederile art. 1 din Anexa 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor secţiunii a 5-a din cap. I din Ordonanţa Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor măsuri în materie financiar-fiscală, referitoare la activităţile de declarare şi colectare a creanţelor bugetare reprezentând contribuţii sociale aprobate prin OMFP nr. 1644/2003, potrivit cărora, începând cu data de 1 ianuarie 2004, MFP îşi exercită calitatea de creditor bugetar, prin ANFP şi unităţile subordonate acesteia pentru toate veniturile bugetare pe care le administrează, având ca obiectiv principal, pe lângă colectarea veniturilor bugetului de stat şi pe cele ale celorlalte bugete componente ale bugetului general consolidat.

Se extinde sfera de aplicare a cazierului fiscal luând în considerare prevederile Codului de procedură fiscală cu privire la declararea stării de inactivitate şi a entităţilor fără personalitate juridică.

De asemenea, se propune menţionarea distinctă a organizării cazierului fiscal pentru contribuabilii care au săvârşit fapte sancţionate de legile contabile (legea contabilităţii).

În cazierul fiscal urmează să se înscrie şi situaţiile de atragere a răspunderii solidare prevăzute la alin. (1) al art. 27 din Codul de procedură fiscală, prin reglementarea unei prevederi generale, care cuprinde toate situaţiile în care organul fiscal emite decizie de atragere a răspunderii solidare: art. 27 alin. (1), dar şi pentru situaţiile prevăzute de art. 27 alin. (2) şi (3) când debitorul este declarat insolvabil sau insolvent.

În acelaşi timp, va fi tratată distinct atragerea răspunderii solidare (patrimoniale) cu debitorul declarat insolvent potrivit Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă, pentru creanţele administrate de ANAF.

Va fi reglementată situaţia inactivităţii fiscale a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică în cazierul fiscal al reprezentanţilor legali ai acestora din perioada în care au apărut situaţiile de declarare a stării de inactivitate.

De asemenea, se propune reglementarea înscrierii inactivităţii fiscale în cazierul fiscal al noilor reprezentanţi legali desemnaţi, în situaţia în care se menţine starea de inactivitate fiscală pe o perioadă mai mare de un semestru calendaristic de la data înscrierii menţiunii în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane care nu au obligaţia înregistrării la registrul comerţului.

Corelativ, se propune reglementarea scoaterii inactivităţii fiscale a persoanei juridice sau a entităţii fără personalitate juridică din cazierul fiscal al reprezentantului legal, dacă şi-a pierdut această calitate, după un an de la înscrierea menţiunilor privind schimbarea reprezentantului legal în registrul comerţului sau în evidenţele autorităţilor şi instituţiilor publice la care sunt înregistrate celelalte persoane juridice şi entităţi fără personalitate juridică care nu se înregistrează la registrul comerţului sau de la data expirării mandatului, în situaţia în care acesta este limitat în timp şi nu a fost reînnoit.

În noua formă, reglementarea va conţine toate actele/documentele emise de toate organele competente din subordinea ANAF, nu numai de cele fiscale şi vamale, rămase definitive, în baza cărora se efectuează înscrierea datelor în cazierul fiscal, având în vedere înfiinţarea Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală.

Se propune ca faptele sancţionate contravenţional cu avertisment să nu se înscrie în cazierul fiscal.

Proiectul de act modificator propune reglementarea posibilităţii eliberării certificatului de cazier fiscal de către oricare dintre organele fiscale competente, indiferent de domiciliul fiscal al contribuabilului, în prezenţa acestuia sau a reprezentantului legal. Măsura este considerată a fi în sprijinul contribuabilului care, la un anumit moment se află în aria de competenţă a altui organ fiscal decât cel în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal şi solicită eliberarea certificatului de cazier fiscal.

Agenţia Naţională de Administrare Fiscală urmează să ţină istoricul contribuabililor care au fost scoşi din evidenţa cazierului fiscal şi să păstreze datele pentru o perioadă de 10 ani de la data scoaterii din evidenţă, istoricul urmând să fie folosit de organele fiscale în realizarea analizei de risc.

Pentru situaţii tranzitorii, urmează să fie introduse prevederi pentru faptele/situaţiile constatate prin acte încheiate începând cu data intrării în vigoare a ordonanţei, care au fost săvârşite, respectiv au intervenit în perioada anterioară, respectiv neînscrierea acestora în cazierul fiscal dacă în perioada în care s-au săvârşit nu era prevăzută obligativitatea înscrierii în cazierul fiscal.

Ai nevoie de Ordonanţa Guvernului nr. 75/2001 privind organizarea şi funcţionarea cazierului fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here