Intenţia de modificare a fost anunţată de Ministerul Finanţelor (MFP), care a propus un proiect de ordin pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor.
Modificările propuse sunt motivate prin necesitatea actualizării reglementărilor în condiţiile în care cadrul legislativ (juridic, contabil şi fiscal) a fost completat şi modificat în timp, respectiv din anul 2004 până în prezent.
Practic, se propune abrogarea Ordinului MFP nr. 1376/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice privind reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor comerciale, precum şi retragerea sau excluderea unor asociaţi din cadrul societăţilor comerciale şi tratamentul fiscal al acestora. Reglementarea nouă urmează să includă:
• precizări explicite referitoare la obligaţiile ce le revin persoanelor responsabile cu înregistrarea în contabilitate, potrivit normelor şi reglementărilor contabile aplicabile, a operaţiunilor de fuziune, divizare şi lichidare, precum şi la păstrarea şi arhivarea documentelor justificative şi a registrelor de contabilitate ale societăţilor care participă la aceste operaţiuni;
• prezentarea etapelor de urmat pentru efectuarea, din punct de vedere contabil, a diferitelor operaţiuni de reorganizare, de la inventarierea şi evaluarea elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii ale societăţilor care se reorganizează, până la contabilizarea operaţiunilor respective;
• prezentarea condiţiilor în care situaţiile financiare întocmite cu ocazia fuziunii, divizării sau lichidării se auditează şi se depun la unităţile teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, în conformitate cu prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
• stabilirea tratamentului contabil al operaţiunilor de reorganizare, tratamentul fiscal al acestora fiind cel prevăzut de Codul fiscal;
• exemplificarea modului de reflectare în contabilitate a principalelor operaţiuni de fuziune, divizare, dizolvare şi lichidare a societăţilor, precum şi de retragere sau excludere a unor asociaţi din cadrul societăţilor, corespunzător fiecăreia din cele două metode de evaluare a elementelor bilanţiere, respectiv metoda activului net contabil şi metoda evaluării globale;
• definirea din punct de vedere contabil a metodelor utilizate în cadrul operaţiunilor de reorganizare efectuate, respectiv metoda activului net contabil şi metoda evaluării globale;
• definirea semnificaţiei unor termeni utilizaţi în cadrul normelor, respectiv: activ net contabil, aport net, valoare contabilă a acţiunilor sau părţilor sociale ale societăţilor care fuzionează sau se divizează, primă de fuziune, primă de divizare.
Se introduc, de asemenea, clarificări privind:
– conţinutul situaţiilor financiare întocmite de societăţile participante la operaţiunile de fuziune sau divizare, pentru determinarea raportului de schimb;
– conţinutul şi semnarea protocolului de predare–primire a elementelor bilanţiere ale societăţilor participante la operaţiunile de fuziune sau divizare;
– data transferului, din punct de vedere contabil, al elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii de la societatea absorbită, respectiv divizată, către societatea absorbantă, respectiv beneficiară.
Reglementările din acest ordin, aflat în faza de proiect (.doc), urmează să se aplice de către entităţile care intră sub incidenţa Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a Comunităţilor Economice Europene, parte componentă a Reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3055/2009, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi a Reglementărilor contabile simplificate, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2239/2011 pentru aprobarea Sistemului simplificat de contabilitate.
Reglementările se vor aplica, de asemenea, de către entităţile care intră sub incidenţa Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1286/2012, cu modificările şi completările ulterioare.
În materiale ce vor urma, vom prezenta detalii din conţinutul reglementărilor propuse de MFP.

Sursa:
MFP | Foto: Free Images

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here