Un proiect de act normativ, iniţiat de Ministerul Finanţelor Publice şi publicat pe site-ul instituţiei astăzi, 6 februarie 2013, prevede completarea Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaționale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piață reglementată.

Referatul la proiectul de ordin, redactat de Direcţia de Legislaţie şi Reglementări Contabile din cadrul MFP are în vedere Ordinul MFP nr. 881/2012 privind aplicarea de către societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată a Standardelor internaţionale de raportare financiară, act normativ potrivit căruia societăţile comerciale menţionate întocmesc pentru exercţiul financiar al anului 2012 situaţii financiare anuale individuale în baza Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS).

Aceste situaţii financiare anuale se întocmesc prin retratarea informaţiilor din contabilitatea organizată în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a Comunităţilor Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 3.055/2009, cu modificările şi completările ulterioare.

Prin Ordinul MFP nr. 1.286/2012 au fost aprobate Reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară, aplicabile societăţilor comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată.

Ulterior publicării acestor reglementări în Monitorul Oficial, s-a constatat necesitatea completării lor, aspect materializat prin emiterea Ordinului MFP nr. 1.690/2012 privind modificarea şi completarea unor reglementări contabile.

În reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.286/2012 sunt cuprinse prevederi referitoare la modul de contabilizare a unor operaţiuni economico-financiare şi un Plan de conturi, precum şi o funcţiune simplificată a conturilor respective.

Potrivit art. 2 din Ordinul MFP nr. 1.286/2012, reglementările contabile aprobate prin acest ordin se aplică împreună cu prevederile legale aplicabile acelor societăţi comerciale. Un aspect important reglementat prin Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se referă la valoarea capitalului social al unei societăţi comerciale. Referitor la capitalul social al societăţilor comerciale există prevederi şi în IFRS, inclusiv în IAS 29 „Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste”.

Astfel, la paragraful 24 din standardul respectiv se prevede că „La începutul primei perioade de aplicare a prezentului standard, componentele capitalurilor proprii ale proprietarilor, cu excepţia rezultatului reportat şi a oricărui surplus din reevaluare, sunt retratate prin aplicarea unui indice general al preţurilor de la datele la care componentele au fost aduse ca aport sau au apărut în alt fel.

În condiţiile în care capitalul social este reglementat din punct de vedere juridic, fiind reprezentat de numărul de acţiuni şi valoarea nominală a acestora, în reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.286/2012 există o prevedere potrivit căreia capitalul social prezentat în situaţiile financiare anuale trebuie să corespundă cu cel înregistrat la Oficiul Registrului Comerţului (pct. 122 alin. (2) din reglementări).

Prin reglementările contabile aprobate prin Ordinul MFP nr. 1.286/2012, cu modificările şi completările ulterioare, au fost introduse conturi distincte pentru ajustarea la inflaţie a capitalului social, respectiv conturile 1028 „Ajustări ale capitalului social” şi 118 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29”.

Potrivit IAS 29, în cazul actualizării la inflaţie, efectele acestei operaţiuni se înregistrează pe seama contului de rezultat reportat. Având în vedere că operaţiunea de actualizare la inflaţie diferă ca natură de alte operaţiuni efectuate urmare trecerii la aplicarea IFRS, rezultatul reportat rezultat din actualizarea la inflaţie se evidenţiază distinct de rezultatul reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS.

Contul 118 „Rezultatul reportat provenit din adoptarea pentru prima dată a IAS 29” are funcţiune similară conturilor de rezultat reportat, cu menţiunea că prin intermediul acestuia se evidenţiază numai efectele inflaţiei. Soldul debitor al acestui cont reprezintă pierdere contabilă reportată, aceasta urmând a fi acoperită din capitalurile proprii.

Referitor la ajustarea la inflaţie a capitalului social, efectele acestei ajustări se evidenţiază în contul 1028 „Ajustări ale capitalului social”, acest element fiind componentă a capitalurilor proprii. Întrucât contul 1028 „Ajustări ale capitalului social” este element de natura capitalurilor proprii, eventualul sold creditor al acestuia poate fi utilizat pentru acoperirea pierderii contabile reportate, deci, inclusiv a celei rezultate din retratarea efectuată cu ocazia trecerii la IFRS.

Un alt aspect care se propune a fi reglementat prin proiectul de ordin se referă la contabilizarea activelor din domeniul explorării şi evaluării resurselor minerale, pentru care se propun conturi distincte care să evidenţieze elementele de natura activelor necorporale, respectiv corporale, corespunzătoare acestui domeniu.

Având în vedere că, în afara situaţiei poziţiei financiare, componentă a situaţiilor financiare anuale întocmite potrivit prevederilor IFRS, societăţile comerciale ale căror valori mobiliare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată întocmesc şi o raportare contabilă anuală, s-a considerat necesară cuprinderea unor prevederi referitoare la modul de prezentare a activelor de explorare şi evaluare în Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, respectiv în formularul „Date informative”, din cadrul raportării contabile anuale.

Referatul la proiectul de ordin este semnat de doamna Georgeta Petre, director, Direcţia de  Legislaţie şi Reglementări Contabile dfin MFP.

Consultă integral proiectul MFP! Click AICI!

1 COMENTARIU

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here