Modificările, vizate a intra în vigoare de la 1 ianuarie 2018, sunt propuse printr-un proiect de ordin MFP aflat în dezbatere publică şi care urmează să modifice Reglementările contabile conforme cu IFRS, aprobate prin Ordinul MFP nr. 2.844/2016. 

Aspectele propuse a fi cuprinse în reglementările contabile conforme cu IFRS au în vedere prevederile Legii contabilităţii nr. 82/1991, referitoare la contabilizarea distinctă a fiecărei operaţiuni. 

Tratamentul contabil al veniturilor

situaţiile în care se estimează că suma cuvenită nu se încasează integral: se propune recunoaşterea veniturilor aferente tranzacţiei la suma integrală, cu recunoaşterea concomitentă a pierderii reprezentând suma estimată a nu se recupera;

Atunci când la evaluarea preţului tranzacţiei se estimează că suma cuvenită nu va fi încasată în totalitate, venitul aferent contractului se recunoaşte la suma brută şi, concomitent, se recunoaşte o pierdere la nivelul sumei estimate a nu se recupera (articol contabil 6815 „Cheltuieli de exploatare privind ajustările aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral” = 4915 „Ajustări aferente creanţelor estimate a nu se recupera integral”). Cu ocazia întocmirii situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, cheltuiala corectează valoarea venitului aferent.

tratamentul contabil al costurilor marginale ale obţinerii unui contract, respectiv al costurilor de îndeplinire a unui contract, care îndeplinesc criteriile de recunoaștere ca active: se propune recunoaşterea cheltuielilor aferente după natura acestora, cu recunoaşterea ulterioară, drept cheltuieli ale perioadei, a sumei corespunzătoare activului aferent;

Cheltuielile reprezentând costuri marginale ale obţinerii unui contract, respectiv costuri de îndeplinire a unui contract, şi care, potrivit IFRS 15, îndeplinesc criteriile de recunoaştere ca active, se înregistrează după natura lor, cu reflectarea concomitentă a activului aferent (articol contabil 474 „Sume amânate aferente obţinerii şi îndeplinirii unui contract” = 713 „Venituri aferente costului obţinerii şi îndeplinirii unui contract”). Sumele urmează a se eşalona, potrivit prevederilor contractuale, fiind recunoscute drept cheltuieli ale perioadei (contul 6588 „Alte cheltuieli de exploatare”/analitic distinct).

vânzările cu drept de retur – se propune recunoașterea integrală a veniturilor, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, respectiv dreptul de a recupera produsul de la clienţi.

În cazul vânzărilor cu drept de retur, entitatea înregistrează veniturile la valoarea brută a acestora, cu înregistrarea concomitentă a sumei estimate reprezentând datoria de rambursare, pentru veniturile aferente produselor care se preconizează că vor fi returnate (articol contabil 70x Cifra de afaceri netă (Contul corespunzător în care a fost înregistrat venitul) = 4761 „Datorii de rambursare aferente vânzărilor cu drept de retur”) şi a activului corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienţi, la valoarea aferentă costului estimat al activului care va fi recuperat de la aceştia (articol contabil 4762 „Creanţe aferente dreptului de a recupera produse de la clienţi” = 711 „Venituri aferente costurilor stocurilor de produse” sau 60x Cheltuieli privind stocurile, după caz). Cu ocazia intocmirii situaţiilor financiare anuale, respectiv a raportărilor contabile, entitățile prezintă datoria de rambursare distinct de creanţa reprezentând activul corespunzător dreptului de a recupera produsul de la clienţi. În cazul vânzărilor cu drept de retur nu se aplică prevederile pct. 122 din Reglementări

Instrumente financiare

activele financiare evaluate la costul amortizat şi pentru care se constată deprecieri: se propune ca suma care nu mai poate fi recuperată să fie recunoscută distinct, ca o ajustare, şi nu prin reducerea valorii contabile brute a activului aferent;

derecunoaşterea activelor financiare, urmată de primirea în schimb a oricărui alt activ: se propune, ca regulă, ca aceasta să se înregistreze prin două operaţiuni contabile: entitatea înregistrează distinct, pe seama cheltuielilor, derecunoaşterea activului scos din evidenţă şi primirea activului obţinut în schimb. Fac excepţie operaţiunile de vânzare de investiţii pe termen scurt, caz în care se înregistrează doar câștigul sau pierderea din cedare.

• conturile contabile corespunzătoare instrumentelor financiare şi funcţiunea acestora: proiectul de ordin are în vedere noile categorii de instrumente financiare, prevăzute de IFRS 9, precum şi regulile de evaluare a acestora. 

Transferul de active de la clienţi

Alte aspecte propuse a fi reglementate prin proiectul de ordin au în vedere să se asigure continuitate în ceea ce priveşte regulile aplicabile entităţilor care primesc active prin transfer de la clienţi, respectiv entităţilor care suportă cheltuieli cu racordarea la reţelele de utilităţi.Se propune completarea expresă a reglementărilor in vigoare cu precizări referitoare la tratamentul contabil aplicabil operaţiunilor respective, la care ne vom referi într-un material viitor.

Ai nevoie de Reglementările contabile conforme cu IFRS? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here