Parlamentul este aproape de avizarea legii de aprobare a Ordonanţei de urgenţă nr. 13/2013 publicată în Monitorul oficial nr. 139/2013 privind serviciile poştale.

Aflaţi, mai jos, modificările şi completările preconizate.

Instituirea pieţei interne comunitare a serviciilor poştale a fost realizată din punct de vedere juridic în 2008, prin adoptarea Directivei 2008/6/CE care stabileşte cadrul de reglementare pentru definiţia, între altele, a obligaţiilor de serviciu universal şi a principiilor de tarifare, instituind norme comune pentru transparenţa contabilă pentru furnizorii serviciului universal şi garantând conformitatea cu standardele de serviciu.

Cadrul comunitar pentru serviciile poştale ale Uniunii Europene este prezentat în Directiva 97/67/CE modificată de Directivele 2002/39/CE şi 2008/6/CE, care constituie ultimul pas al reformei poştale în cadrul Uniunii Europene, începută în 1992 printr-o carte verde. Directiva 97/67/CE a iniţiat procesul de liberalizare, consolidat prin Directiva 2002/39/CE, şi deschiderea treptată a pieţei.
Această directivă a stabilit un calendar pentru liberalizarea treptată în două etape:

• 1 ianuarie 2003 pentru scrisorile cu greutatea mai mică de 100 g (sau cele ale sau al căror tarif de prezentare este de peste trei ori mai mare decât tariful pentru o scrisoare normală);

• 1 ianuarie 2006 pentru scrisorile cu greutatea mai mică de 50 g (sau cele ale căror tarif de prezentare este de peste două ori şi jumătate mai mare decât tariful pentru o scrisoare normală).


Directiva 2008/6/CE
stabileşte termenul de deschidere completă a pieţei în 31 decembrie 2010 pentru majoritatea statelor membre (95 % din piaţa poştală a Uniunii Europene ca volum) şi în 31 decembrie 2012 pentru celelalte state membre.
Statele membre pun în aplicare dispoziţiile legislative, de reglementare şi administrative necesare pentru aducerea la îndeplinire a acestei directive cel târziu până la 31 decembrie 2010.

Prin derogare de la obligaţia menţionată anterior, statele membre au decis să invoce dreptul de a amâna punerea în aplicare a Directivei 2008/6/CE până la 31 decembrie 2012.

SITUAŢIA DIN ROMÂNIA

În România, cu o întârziere de aproape trei luni faţă de termenul ultim comunitar, Executivul a adoptat Ordonanţa de urgenţă nr. 13/2013, publicată în Monitorul oficial nr. 139 din 15.03.2013, act normativ care reglementează activitatea de servicii poştale.

Ordonanţa de urgenţă se află, în prezent, în proces de aprobare de către Parlament. După forma deja aprobată de Senat, votul Camerei Deputaţilor urmează să definitiveze legea de aprobare. Dar, în Senat, proiectul de lege aduce o serie de modificări şi completări la O.U.G. nr. 13/2013 pe care le notăm în cele ce urmează.
1. Proiectul de lege, în varianta aprobată de Senat, propune ca furnizorii de servicii poştale să contribuie – cu titlu obligatoriu – la cheltuielile administrative ale autorităţii de reglementare, prin plata unui tarif de monitorizare.

Potrivit definiţiei date de Ordonanţa de urgenţă, furnizor de serviciu universal este furnizorul de servicii poştale care prestează unul sau mai multe servicii poştale din sfera serviciului universal, desemnat în acest sens de autoritatea de reglementare.

Orice furnizor de servicii poştale care asigură condiţiile pentru prestarea serviciilor poştale din sfera serviciului universal poate fi desemnat ca furnizor de serviciu universal pentru prestarea unuia sau mai multor servicii din sfera serviciului universal, pe întreg teritoriul naţional sau doar pe o parte a acestuia, astfel încât să se asigure acoperirea întregului teritoriu, pentru o perioadă suficientă care să asigure viabilitatea economică a serviciilor furnizate – şi aici avem o propunere de modificare a textului -, cel mult 10 ani.

2. De la data intrării în vigoare a O.U.G. nr. 13/2013 nu mai pot fi stabilite alte drepturi speciale sau exclusive privind furnizarea de servicii poştale. Proiectul legii de aprobare adaugă, aici, şi dispoziţia potrivit căreia încetează şi orice drepturi speciale sau exclusive deja existente, privind furnizarea de servicii poştale.
3. Proiectul de lege precizează, faţă de textul actual al ordonanţei, posibilitatea intervenţiei cu fonduri publice în cazul în care estimează că din furnizarea serviciilor din sfera serviciului universal, în condiţiile art. 8-12, rezultă un cost net care constituie o sarcină injustă pentru furnizorii de serviciu universal, autoritatea de reglementare va decide să compenseze costul net prin intermediul unui mecanism de partajare a acestui cost între furnizorii de servicii poştale şi/sau utilizatori.
4. Mecanismul de compensare se bazează pe contribuţii ale furnizorilor de servicii poştale şi/sau ale utilizatorilor şi este administrat de autoritatea de reglementare, în condiţiile stabilite de aceasta. Proiectul de lege din Senat introduce detalieri privind rezolvarea situaţiilor specifice posibile în legătură cu colectarea sumelor din contribuţiile furnizorilor şi/sau ale utilizatorilor, cu alternativa suportării din fonduri publice a diferenţelor de sarcină injuste, inclusiv mecanismul de reglare, prin comunicarea către MFP care urmează să propună introducerea plăţilor spre aprobare în bugetului anului următor, precum şi sistemul de virare a acestor diferenţe către furnizori.
5. Se propune abrogarea dreptului de subvenţionare încrucişată, prevăzută de ordonanţă, de către furnizorul de serviciu universal între serviciile din sfera serviciului universal.
6. Păstrarea trimiterilor poştale care fac obiectul serviciilor din sfera serviciului universal: dacă, în prezent, termenul se stabileşte prin contractul încheiat de furnizorul de servicii poştale cu utilizatorii, fără a putea fi mai mic de 6 luni de la data depunerii trimiterii poştale, prin proiectul de lege se prevede că furnizorul are obligaţia de a păstra, timp de 18 luni de la data depunerii, trimiterile poştale pe care nu a putut să le livreze. Pentru alte cazuri, termenul ar urma să se stabilească prin contractul de servicii poştale, fără a fi mai mic de şase luni de la data depunerii trimiterii poştale.
7. Si în cazul trimiterilor poştale internaţionale, dacă prin acorduri internaţionale la care România este parte nu se prevede altfel, se păstrează: termenul de de introducere a reclamaţiei prealabile (6 luni de la data depunerii trimiterii poştale); soluţionarea reclamaţiei prealabile (în 3 luni de la introducerea acesteia); termenul de păstrare a trimiterii poştale.
8. Despăgubiri şi daune. Dacă în redactarea ordonanţei de urgenţă se prevede că expeditorul are dreptul la o despăgubire corespunzătoare pentru prejudiciul cauzat prin pierderea, furtul, distrugerea totală sau parţială ori prin deteriorarea trimiterii, despăgubire prevăzută la art. 42, proiectul de lege adaugă precizarea că pagubele indirecte şi beneficiile nerealizate nu se despăgubesc.
9. Tot în materie de răspundere, se propune adăugarea de dispoziţii potrivit cărora:

• sumele a căror plată sau rambursare nu a fost reclamată de către cei în drept, în termen de 6 luni de la data depunerii acestora, rămân definitiv câştigate furnizorilor de servicii poştale;

 trimiterile poştale care nu au putut fi livrate destinatarilor şi nici expeditorilor devin proprietatea furnizorului de servicii poştale, după expirarea termenului de păstrare
.
10. Remarcăm, totodată, propunerea privind introducerea unui capitol special privind emiterea şi comercializarea timbrelor şi efectelor poştale, activitate în atribuţiile S.C. Romfilatelia – S.A.
De asemenea, proiectul de lege aduce modificări şi completări privind regimul contravenţiilor în domeniul serviciilor poştale.

Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate pe Lege5.ro – noul serviciu online de documentare legislativă realizat de Indaco Systems. Află totul despre Lege5 Online de AICI!

1 COMENTARIU

  1. plicurile cu facturi energie telefonie,etc pentru care primiti bani de la furnizori de ce nu le duceti la domiciliile destinatarilor din satele arondate la oficiile postale comunale si chemati oameni la posta sale ridice?de ce va bateti joc de batranii de la sate si ii chmati la oficiul postal de la comuna facandu-i sa se deplaseze prin ploi ninsori arsita zeci de kilometri? chiar nu va reclamat nimeni .Aviz oficiul postal com. Lunca jud.Teleorman

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here