Pentru transpunerea completă a Directivei nr. 98/2008 privind deşeurile, Executivul a aprobat, prin ordonanţă de urgenţă, modificări şi completări la Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor. OUG nr. 68/2016 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 823 din 18.10.2016, intră în vigoare la 10 zile de la data publicării, iar în termen de 180 de zile de la această dată vor fi emise reglementări de aplicare. 

Reţinem câteva din principalele noutăţi din multiplele modificări şi completări pe care le aduce ordonanţa de urgenţă.   

Încetarea statutului de deşeu

Anumite categorii de deşeuri încetează să mai fie considerate deşeuri, în cazul în care au trecut printr-o operaţiune de valorificare şi dacă îndeplinesc criteriile specifice stabilite la nivelul Uniunii Europene, potrivit anumitor condiţii (sunt materiale refolosibile, există piaţă de desfacere, nu afectează mediul şi altele), cu respectarea valorii-limită pentru poluanţi, protejării mediului. 

Sunt avute în vedere, pentru încetarea statutului de deşeu cel puţin agregatele, hârtia, sticla, metalele, anvelopele şi al textilele.

DE REŢINUT că, odată ce încetează să mai considerate deşeuri, materialele NU mai intră în regimul valorificării şi reciclării prevăzut de legile speciale (ambalaje – Legea nr. 249/2015, vehicule – Legea nr. 212/2015, echipamente electrice şi electronice – OUG nr. 5/2015, baterii şi acumulatori – HG nr. 1132/2008). 

Lista deşeurilor

Dacă, în forma de până acum, legea avea un articol distinct în care se spunea că “Lista deşeurilor aprobată de către Comisia Europeană se preia în legislaţia naţională prin hotărâre a Guvernului” (respectiv HG nr. 856/2002), prin armonizare legislativă clasificarea şi codificarea deşeurilor, inclusiv a deşeurilor periculoase, se realizează potrivit Directivei nr. 98/2008 şi a deciziilor CE de stabilire a unei liste de deşeuri. 

Răspunderea extinsă a producătorului

Ca noutăţi, răspunderea extinsă a producătorului (proiectare, producţie, prelucrare, tratare, vânzare sau import) include măsuri pentru:

  • încurajarea proiectării de produse care să aibă un efect redus asupra mediului şi care să genereze o cantitate scăzută de deşeuri în timpul producerii şi al utilizării ulterioare şi asigurarea valorificării şi eliminării produselor care au devenit deşeuri;
  • încurajarea producţiei dezvoltării şi comercializării de produse cu utilizări multiple, durabile din punct de vedere tehnic şi care, după ce devin deşeuri, pot fi valorificate şi eliminate corespunzător, în condiţii de siguranţă pentru mediul înconjurător şi sănătatea populaţiei. 

Valorificarea deşeurilor

Pentru respectarea obligaţiilor de valorificare a deşeurilor şi în vederea facilitării şi îmbunătăţirii valorificării, deşeurile trebuie colectate separat, în cazul în care acest lucru este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului şi nu se amestecă cu alte deşeuri sau materiale cu proprietăţi diferite.

La fel, operatorii economici care colectează şi/sau transportă deşeuri au obligaţia de a asigura colectarea separată a acestora şi de a nu le amesteca în timpul transportului. 

Plăteşte pentru cât arunci

În vederea stimulării colectării separate a deşeurilor de la populaţie, autorităţile publice locale aplică ca instrument economic “plăteşte pentru cât arunci”, acolo unde este posibil din punct de vedere tehnic, economic şi al protecţiei mediului. Regula urmează să se aplice treptat, până în 2020, în baza unor criterii (cantitatea de deşeuri generată, tipuri de deşeuri generate, volumul recipientului, frecvenţa de preluare a deşeurilor) şi anume cel puţin pentru deşeurile de hârtie, metal, plastic şi sticlă provenind din deşeurile menajere sau, după caz, din alte surse, în măsura în care aceste fluxuri de deşeuri sunt similare deşeurilor care provin din gospodării, de minimum 50% din masa totală.

ATENŢIE!  Titularii pe numele cărora au fost emise autorizaţii de construcţie şi/sau desfiinţări au obligaţia să gestioneze deşeurile din construcţii şi desfiinţări astfel încât să atingă progresiv, până la 31 decembrie 2020, un nivel de pregătire pentru reutilizare, reciclare şi alte operaţiuni de valorificare materială, inclusiv operaţiuni de umplere, rambleiere care utilizează deşeuri pentru a înlocui alte materiale, de minimum 70% din masa cantităţilor de deşeuri nepericuloase provenite din activităţi de construcţie şi desfiinţări, cu excepţia materialelor geologice naturale definite prin Decizia Comisiei nr. 955/2014.

În termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, la propunerea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului, gestionarea deşeurilor din construcţii şi desfiinţări se aprobă prin hotărâre a Guvernului. 

Autorizări şi înregistrări

Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului (ANPM) ţine un registru cu următoarele tipuri de operatori economici, care nu se supun autorizării:

  • operatorii economici care transportă deşeuri nepericuloase în sistem profesional;
  • comercianţii care nu intră fizic în posesia deşeurilor sau brokerii;
  • operatorii economici care fac obiectul derogărilor de la cerinţele de autorizare.

Operatorii economici de mai sus sunt obligaţi să se înscrie în registrul ţinut de ANPM. Proc
edura de înregistrare urmează să fie aprobată, în termen de 180 de zile de la data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, prin ordin al conducătorului autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului. 

Planurile de gestionare a deşeurilor

Ordonanţa de urgenţă modifică dispoziţiile din lege privind elaborarea de planuri de gestionare a deşeurilor la nivel naţional, judeţean şi al municipiului Bucureşti.

Ai nevoie de Legea nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here