Un proiect de ordin al preşedintelui ANAF aduce modificări la dispoziţile cuprinse în OPANAF nr. 1221/2009 privind Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu.

În temeiul prevederilor art.81 alin.(4) din Codul de procedură fiscală, în caz de inactivitate temporară sau în cazul obligaţiilor de declarare a unor venituri care, potrivit legii, sunt scutite la plata impozitului pe venit, organul fiscal competent poate aproba, la cererea contribuabilului, alte termene sau condiţii de depunere a declaraţiilor fiscale, în funcţie de necesităţile administrării obligaţiilor fiscale.

Asupra termenelor şi condiţiilor, organul fiscal decide potrivit competenţelor aprobate prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Având în vedere faptul că, pot apărea situaţii în care, pe perioada regimului de declarare derogatoriu, în sarcina contribuabilului, pot fi instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe și contribuții datorate la bugetul de stat, ANAF apreciază că este necesară completarea procedurii cu dispoziţii referitoare şi la aceste situaţii (ex. impozitul pe construcţii).

Astfel, printr-un recent proiect de ordin, se propune modificarea și completarea Anexei nr.1 la Ordinul preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 1221/2009, prin introducerea unei dispoziţii privind încetarea regimului de declarare derogatoriu începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligaţii declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

Ce se modifică?

La Anexa nr. 1 „Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu”, urmează se se prevadă că regimul de declarare derogatoriu aprobat îşi încetează valabilitatea:

  • la data aprobată pentru încetarea acestuia;
  • începând cu luna în care nu mai este îndeplinită oricare dintre condiţiile prevăzute la cap.A pct.3;
  • începând cu luna în care, potrivit legii, în sarcina contribuabilului sunt instituite noi obligații  declarative pentru impozite, taxe şi contribuţii datorate la bugetul de stat.

Ai nevoie de Procedura de aprobare a regimului de declarare derogatoriu? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here