OUG nr. 53/2020 a fost publicată în Monitorul Oficial nr. 0325 din 21 aprilie 2020
Ordonanță de urgență pentru modificarea și completarea unor acte normative privind măsuri de protecție socială determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2
modifică punctual legislația privind șomajul tehnic suportat din Bugetului fondului de șomaj. Să analizăm aceste prevederi.

Avocații a căror activitate este redusă de efectele coronavirusului SARS-COV-2, pe durata stării de urgență, beneficiază de indemnizație de șomaj tehnic dacă în luna pentru care solicită indemnizația, încasările sunt mai mici cu 25% decât media lunară a anului 2019. Acest nivel al încasărilor nu poate să depășească salariul mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale pentru anul 2020.

Se reiterează faptul că indemnizația de șomaj tehnic încasată de profesioniști, avocați, persoane ce desfășurau activitate sportivă, persoane ce realizau venituri din drepturi de autor, este supusă impozitului pe venit, contribuției de asigurări sociale – pensii și contribuției pentru asigurări sociale de sănătate, în cotele prevăzute de Codul fiscal.

Notă: se păstrează scutirea de la plata contribuției asiguratorie pentru muncă.

Procedura efectivă de declarare și plată a impozitului pe venit și contribuțiilor este diferită, astfel:

  1. profesionisții conform Codului civil, avocații și persoanele ce realizează drepturi de autor calculează, declară și achită impozitul pe venit și asigurările sociale în baza Declarației unice, pe care o vor depune pentru veniturile realizate în anul 2020.
  2. pentru persoanele ce realizează venituri din activități sportive, calculul, declararea și plata impozitului și a contribuțiilor sociale se realizează de către structura sportivă, în calitate de plătitor.

Se modifică procedura de acordare a indemnizației de șomaj tehnic pentru membrii cooperațiilor. Aceștia sunt încadrați în baza convențiilor individuale de muncă și nu vor depune personal cererile pentru șomajul tehnic.

Ordonanța stabilește faptul că depunerea cererii pentru șomajul tehnic se va efectua de către cooperația respectivă pentru membrii săi.

Desigur, indemnizația este supusă impozitului pe venit și contribuțiilor sociale obligatorii, iar la calculul impozitului pe venit nu se acordă deducere de bază.

Din punctul de vedere al termenelor pentru depunerea documentelor în vederea obținerii indemnizației de șomaj tehnic, ordonanța stabilește următoarele:

  1. profesioniștii mai pot depune documentele în vederea solicitării indemnizației pentru luna martie 2020, în termen de 5 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe;
  2. pentru avocați și membrii cooperației, documentele se pot depune în termen de 10 zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a ordonanței.

Începând cu luna aprilie 2020, termenele sunt cele prevăzute inițial în OUG nr. 32/2020.

Ordonanța vine și explicitează în mod indirect noțiunea de ”profesionist”, în sensul că nu beneficiază de indemnizație de șomaj societățile reglementate de Legea nr. 31/1990 și grupurile de interese, înțelese ca persoane juridice. Practic, indemnizația de șomaj tehnic se acordă doar persoanelor fizice.

Actul normativ mai precizează și faptul că pot beneficia de indemnizație și acele persoane ce au un drept de pensie sau cele încadrate în grad de handicap.

Pe perioada stării de urgență, se suspendă executarea silită prin poprire asupra veniturilor din pensii.

Foarte important: pe durata stării de urgență și încă 60 de zile de la data încetării stării de urgență, indemnizația de șomaj tehnic suportată din buget, nu este supusă executării silite prin poprire.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here