Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF) a elaborat un proiect de ordin pentru aprobarea Procedurii de înregistrare, la cerere, în scopuri de taxă pe valoarea adăugată potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) – d) din Codul fiscal şi pentru aprobarea modelului şi conţinutului unor formulare.
Supus dezbaterii publice, din motive de transparenţă decizională, actul normativ propus urmează să înlocuiască actuala reglementare de aplicare, devenită caducă în urma modificărilor aduse la art. 153 alin. (91) din Codul fiscal prin O.G. nr.16/2013 (publicată în Monitorul Oficial nr. 490/2013), şi care amendamente sunt în vigoare – pentru textele vizate aici – de la 5 august a.c.

Reamintim că, prin O.G. nr. 16/2013 au fost schimbate condiţiile în care persoanele impozabile, cărora le-a fost anulată înregistrarea în scopuri de TVA, pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA.
Astfel, societăţile comerciale cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza faptelor înscrise în cazierul fiscal al asociaţilor (art. 153 alin. (9) lit. c) din Codul fiscal) pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA chiar dacă nu a încetat situaţia care a condus la anulare, dacă asociaţii respectivi nu sunt majoritari la momentul solicitării reînregistrării (art. 153 alin. (91) lit. b) din Codul fiscal).
De asemenea, persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA din cauza nedepunerii niciunui decont de TVA pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive (art. 153 alin. (9) lit. d) din Codul fiscal) pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând, fără a mai exista termenul minim pentru depunerea cererii de 3 luni de la data anulării (art. 153 alin. (91) lit. c) din Codul fiscal).
Persoanele impozabile cărora li s-a anulat înregistrarea în scopuri de TVA întrucât nu au evidenţiat, în deconturile de TVA depuse pentru 6 luni/2 trimestre calendaristice consecutive, achiziţii de bunuri/servicii şi nici livrări de bunuri/prestări de servicii, realizate în cursul acestor perioade de raportare (art. 153 alin. (9) lit. e) din Codul fiscal), pot solicita înregistrarea în scopuri de TVA oricând fără a mai exista termenul maxim pentru depunerea cererii de 180 de zile de la data anulării art. 153 alin. (91) lit. d) din Codul fiscal). Totodată, a fost eliminată condiţia impusă persoanei impozabile de a declara că va desfăşura activităţi economice cel mai târziu în cursul lunii următoare celei în care a solicitat înregistrarea în scopuri de TVA.
Întrucât reînregistrarea în scopuri de TVA este aprobată prin OPANAF nr. 1436/2012 care a aprobat Procedura de înregistrare, la cerere, în scopuri de TVA potrivit prevederilor art. 153 alin. (91) lit. b) – d) din Codul fiscal, ANAF vine cu un proiect de act normativ de acelaşi nivel care să aprobe o nouă procedură adaptată la noile prevederi legale.
Proiectul de Ordin urmează să modifice, totodată, şi denumirile structurilor de conducere ale organelor fiscale implicate în aplicarea procedurii de reînregistrare în scopuri de TVA, în condiţiile în care prin măsurile organizatorice adoptate recent pentru organizarea şi funcţionarea ANAF au fost aduse modificări denumirii organelor fiscale teritoriale şi structurii organelor de conducere ale acestora.
Pentru uşurarea parcurgerii materiei, în casetele foto de mai jos găsiţi textele alin. (9) şi (91) ale art. 153 din Codul fiscal, cu semnalarea modificărilor aduse inclusiv de O.G. nr. 16/2013, la care se va aplica noua Procedură ce urmează a fi aprobată.

CF153-9_a-c»
 Litera c) a fost modificată prin punctul 10. din Ordonanţa nr. 16/2013 începând cu 05.08.2013.

CF153-9_d-gSursa foto: Lege5 Online

CF15391-a-b» Litera b) a fost modificată prin punctul 11. din Ordonanţa nr. 16/2013 începând cu 05.08.2013.

CF153-91_c» Litera c) a fost modificată prin punctul 11. din Ordonanţa nr. 16/2013 începând cu 05.08.2013.

CF153-91_d» Litera d) a fost modificată prin punctul 11. din Ordonanţa nr. 16/2013 începând cu 05.08.2013.

Notă: Actele normative menţionate în acest articol pot fi consultate gratuit în Lege5 Online. Atenţie: Actele normative sunt disponibile gratuit în forma publicată în Monitorul Oficial. Doar abonaţii Lege5 au acces la forma consolidată a acestora.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here