Mai multe modificări, pe această temă, urmează să fie puse în aplicare prin Ordonanţa de Guvern propusă de Ministerul Finanţelor Publice. După cum am mai arătat, proiectul are ca obiect atât modificarea Codului fiscal, cât şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2011 privind reglementarea acordării eşalonărilor la plată.

Am reluat, în ştiri anterioare, modificările propuse la Codul fiscal – cadrul general de reglementare şi referitoare la impozitul pe profit. În cele ce urmează, prezentăm, succint, modificările privitoare la impozitul pe venit.

 Persoana fizică nerezidentă care îndeplineşte condiţiile de rezidenţă în România urmează să fie supusă la impozitarea veniturilor începând cu anul calendaristic următor celui în care a fost obţinută rezidenţa în România, concomitent cu acordarea aceloraşi drepturi de deducere de care beneficiază o persoană fizică română. Se elimină, astfel, perioada de graţie de trei ani, prevăzută în prezent de Codul fiscal.

Pe de altă parte, se propune menţinerea obligaţiei de plată a impozitului pe veniturile obţinute din orice sursă de către o persoană fizică rezidentă română, cu domiciliul în România, pentru încă 3 ani următori celui în care are loc schimbarea rezidenţei acesteia într-un stat cu care România nu are încheiată convenţie de evitare a dublei impuneri.

Se aduc clarificări referitoare la neimpozitarea sprijinului primit de persoana fizică din fonduri externe nerambursabile, în condiţiile în care, în forma actuală, Codul fiscal nu prevede în mod expres aceste forme de sprijin.

Proiectul de ordonanţă aduce precizări privind neimpozitarea veniturilor realizate din transferul bunurilor mobile din patrimoniul personal, valorificate prin centrele de colectare, în vederea dezmembrării, care fac obiectul Programelor naţionale finanţate din bugetul de stat sau din alte fonduri publice.

● Se stabileşte tratamentul fiscal aplicabil venitului realizat din operaţiunea de fiducie, conform Codului Civil, în cazul în care părţile implicate sunt persoane fizice, astfel:

– neimpozitarea venitului realizat la momentului transferului de drepturi patrimoniale

de la constituitor la fiduciar;

– impozitarea veniturilor realizate din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar în funcţie de natura venitului şi stabilirea veniturilor impozabile fără deducerea pierderilor fiscale ale constituitorului cu îndeplinirea obligaţiilor fiscale ale constituitorului de către fiduciar;

– impozitarea veniturilor realizate de beneficiar ca venituri din alte surse cu excepţia situaţiei în care beneficiarul este constituitorul, caz în care veniturile respective nu sunt impozabile;

– pierderile fiscale din administrarea masei patrimoniale de către fiduciar reprezintă pierderi definitive şi nu se deduc, ulterior transferului masei patrimoniale, la determinarea venitului impozabil pentru persoana fizică beneficiar.

Deducerea cheltuielilor reprezentând investiţii în mijloace fixe, la calcul venitului net anual, în cazul cabinetelor medicale: în condiţiile în care, în prezent, deducerea se face  pe calea amortizării acestora, se propune unificarea tratamentului fiscal aplicabil contribuabililor persoane fizice şi juridice, prin amortizare sau deducere integrală a acestora.

Regimul cheltuielilor cu indemnizaţia plătită pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului. Se prevede:

– deducerea integrală a cheltuielilor la determinarea venitului net anual din activităţi independente, concomitent cu impozitarea acestor drepturi de deplasare cu impozit pe venit, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit pentru personalul din instituţiile publice prin hotărâre a Guvernului;

– extinderea bazei impozabile prin includerea în veniturile salariale şi impozitare a

indemnizaţiei primite de către angajaţi pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, pentru partea care depăşeşte nivelul legal stabilit pentru personalul din instituţiile publice prin hotărâre a Guvernului, concomitent cu deducerea integrală a acesteia la nivelul angajatorului.

– clarificarea unor aspecte privind neimpozitarea sumelor primite de angajaţi pentru acoperirea cheltuielilor de transport şi cazare, pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil.

– precizarea privind neimpozitarea veniturilor din salarii primite de angajaţi sub forma indemnizaţiilor pe perioada delegării şi detaşării în altă localitate, în ţară şi în străinătate, în interesul serviciului, acordate în condiţiile prevăzute de lege sau de contractul de muncă aplicabil, în limita stabilită pentru personalul din instituţiile publice prin hotărâre a Guvernului.

Tichetele de vacanţă acordate salariaţilor. Se prevede neimpozitarea sumelor reprezentând contravaloarea tichetelor de vacanţă acordate salariaţilor, în condiţiile în care, în prezent, aceastea sunt incluse în categoria veniturilor impozabile.

Plata impozitului pe venituri din salarii şi asimilate salariilor. Proiectul de ordonanţă prevede:

– calcularea şi reţinerea, pentru anumite categorii de plătitori de venituri din salarii şi asimilate salariilor, a impozitului aferent veniturilor fiecărei luni, la data efectuării plăţii acestor venituri, virarea impozitului efectuându-se până la data de 25 inclusiv, a lunii următoare trimestrului pentru care se datorează:

– eliminarea obligaţiilor de completare şi de depunere a fişelor fiscale de către plătitorii de venituri din salarii şi înscrierea informaţiilor privind calculul şi reţinerea impozitului în declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat. Plătitorul de venituri din salarii este obligat să elibereze contribuabilului, la cererea acestuia, un document care să cuprindă şi informaţii luate în calcul la stabilirea impozitului;

– stabilirea unui termen unitar de depunere a declaraţiei privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit în cazul tuturor plătitorilor de venituri cu regim de reţinere la sursă a impozitului, până în ultima zi a lunii februarie inclusiv a anului curent, pentru anul expirat, inclusiv pentru plătitorii care aveau obligaţia depunerii declaraţiei respective până la data de 30 iunie a anului curent pentru anul expirat.

● Se propune reglementarea posibilităţii impunerii pe bază de normă de venit a venitului realizat din activitatea de transport de persoane şi bunuri în regim de taxi pentru contribuabilii care au fost obligaţi în anul 2011, prin efectul legii, să determine venitul net în sistem real.

● Proiectul de act normativ prevede eliminarea cererii de opţiune pentru stabilirea venitului net anual în sistem real şi exprimarea opţiunii numai prin depunerea declaraţiei de venit estimat.

3 COMENTARII

  1. nu e chiar ceea ce cautam,pe mine ma interesa sa vad cum se impoziteaza salariile in 2012 de aceea sunt cam dezamagita de ce am gasit aici.Ar trebui sa postati si asta pe site-ul vostru,ar fi folositor celorlalti

    • Buna ziua, Ioana! Mulţumim pentru părerea dvs. şi pentru feed-back! Aşteptăm şi alte sugestii din partea dvs. şi din partea vizitatorilor noştri. Noi vom încerca să realizăm articole pe diferite subiecte propuse de dvs. în măsura în care putem.
      O zi frumoasă să aveţi!
      Echipa LegeStart.ro

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here