Un recent proiect de ordin al preşedintelui ANAF propune aprobarea noului model al  Formularului 088 ”Declarație pe propria răspundere  pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”.

Propunerea se înscrie într-un proiect mai extins ce priveste condiţionarile la înregistrarea în scopuri de TVA, despre care puteţi găsi aici un material apărut pe LegeStart.

Potrivit dispoziţiilor art.153 alin.(71) din Codul fiscal, prin ordin al preşedintelui ANAF se stabilesc criterii pentru condiţionarea înregistrării în scopuri de TVA a societăţilor cu sediul activităţii economice în România, înfiinţate în baza Legii societăţilor nr.31/1990, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului.

Organele fiscale competente stabilesc, pe baza acestor criterii, dacă persoana impozabilă justifică intenţia şi are capacitatea de a desfăşura activitate economică, pentru a fi înregistrată în scopuri de TVA. Organele fiscale competente nu vor înregistra în scopuri de TVA persoanele impozabile care nu îndeplinesc criteriile stabilite prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

În aplicarea acestor prevederi legale a fost elaborat Formularul 088Declarație pe propria răspundere pentru evaluarea intenţiei şi a capacităţii de a desfăşura activităţi economice care implică operaţiuni din sfera TVA”, aprobat prin OPANAF nr.112/2015, publicat în Monitorul Oficial nr. 40/2015.

Formularul 088 se completează și se depune de persoanele impozabile, pentru care, potrivit legii, înregistrarea în scopuri de TVA este condiționată de  justificarea intenţiei şi a capacității de a desfăşura activitate economică.

Acest formular este utilizat, exclusiv, pentru analiza și evaluarea intenției și capacității persoanelor impozabile de a desfășura activități economice, potrivit procedurilor elaborate de Direcția generală de informații fiscale.

Prin recentul proiect se propune un nou model de formular prin care, în principal, se solicită persoanelor impozabile atașarea unor documente justificative ale informațiilor înscrise în formular.

Formularul se depune, însoţit de Formularul 098 “Cerere de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată, la organele fiscale competente, de către societăţile care sunt înfiinţate în baza Legii societăţilor, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA, conform art.153 alin. (1) lit.a) din Codul fiscal.

Formularul se depune în aceeaşi zi cu depunerea la oficiul registrului comerţului a cererii de înmatriculare în registrul comerţului.

Formularul se completează şi se depune de către societăţile înfiinţate în baza Legii societăţilor, care sunt supuse înmatriculării la registrul comerţului şi care solicită înregistrarea în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 alin. (1) lit. b) şi c) sau alin. (91) din Codul fiscal, odată cu declaraţia de menţiuni (Formular 10) sau odată cu “Cererea de înregistrare în scopuri de TVA, potrivit art.153 alin. (91) din Codul fiscal” (Formular 099), după caz.

Formularul se completează şi se depune de către persoanele impozabile, societăţi, înfiinţate în baza Legii societăţilor, şi care sunt înregistrate în scopuri de TVA potrivit dispoziţiilor art.153 din Codul fiscal, la solicitarea organelor fiscale competente, formulată în temeiul prevederilor art. 52 din Codul de procedură fiscală, în situaţii cum ar fi schimbarea sediului social sau schimbarea administratorilor şi/sau a asociaţilor.

Formularul se completează cu ajutorul programului informatic de asistenţă pus la dispoziţie de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală şi care poate fi descărcat de pe pagina de internet www.anaf.ro

În sensul ordinului, prin organ fiscal competent se înţelege, după caz:

  • organul fiscal în a cărui rază teritorială se află sediul social declarat în cererea de înmatriculare în registrul comerţului – pentru solicitarea înregistrării, conform art.153 alin.1) lit.a) din Codul fiscal;
  • organul fiscal în a cărui evidenţă este înregistrată persoana impozabilă ca plătitor de impozite şi taxe – în cazul celorlalte persoane impozabile.

La data intrării în vigoare a ordinului aflat în fază de proiect urmează să fie abrogat OPANAF nr.112/2015.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here