Ordinul nr. 20484/2023 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Comitetului Român pentru Inteligenţă Artificială este în vigoare de la 04 mai 2023.

Astfel, începând cu data intrării în vigoare a prezentului ordin, se înfiinţează Comitetul Român pentru Inteligenţă Artificială, organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, denumit în continuare MCID, care îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 57/2002  şi ale Hotărârii Guvernului nr. 371/2021 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Cercetării, Inovării şi Digitalizării, cu modificările şi completările ulterioare.

Secretariatul tehnic al Comitetului este asigurat de MCID.

Scopul Comitetului este de a asigura cadrul de guvernanţă pentru canalizarea resurselor existente, precum şi pentru identificarea şi mobilizarea de noi resurse, în vederea dezvoltării unitare a domeniului inteligenţei artificiale în România.

Principalul obiectiv al Comitetului constă în crearea unui ecosistem de inteligenţă artificială bazat pe excelenţă, încredere şi respectarea principiilor etice, coerent, performant şi sustenabil, care să genereze valoare adăugată în plan social şi economic prin utilizarea tehnologiilor de inteligenţă artificială, să promoveze şi să susţină cercetarea-dezvoltarea-inovarea şi educaţia/formarea în acest domeniu, să crească numărul de specialişti locali şi să fructifice aportul mediului privat şi al cetăţenilor români din străinătate, urmărind stimularea adoptării pe scară largă a domeniului inteligenţei artificiale în România.

Organizarea şi funcţionarea Comitetuluiwww.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here