Conform ANAF, fondurile provenite din darurile de nuntă sau botez sunt considerate venituri neimpozabile. Această precizare a fost făcută în urma informațiilor vehiculate în mass media și pe rețelele sociale referitoare la „impozitarea nunților”.

ANAF a subliniat că, în conformitate cu art. 61 din Legea nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare, categoriile de venituri supuse impozitului pe venit includ:

  • venituri din activități independente;
  • venituri din drepturi de proprietate intelectuală;
  • venituri din salarii și asimilate salariilor;
  • venituri din cedarea folosinței bunurilor;
  • venituri din investiții;
  • venituri din pensii;
  • venituri din activități agricole, silvicultură și piscicultură;
  • venituri din premii și jocuri de noroc;
  • venituri din transferul proprietăților imobiliare;
  • venituri din alte surse.

Fiecare categorie de venituri are specificate obligațiile declarative și cota de impozit aplicabilă, în general de 10%, cu excepția unor cote de impozit speciale prevăzute pentru anumite venituri.

În conformitate cu art. 62 din același Cod Fiscal, există venituri neimpozabile care nu necesită declarare. Printre acestea, la litera p), se numără sumele sau bunurile primite cu titlu de moștenire sau donație, inclusiv darurile de nuntă și botez.

Potrivit art. 117, astfel cum a fost modificat prin Legea nr. 296/2023, orice venituri neidentificate de organele fiscale sunt impozitate cu o cotă de 70%. Totuși, această cotă de impozit nu se aplică surselor de fonduri identificate, inclusiv darurilor de nuntă sau botez, care sunt neimpozabile conform art. 61 și 62.

Vezi aici Codul Fiscal

Vez aici alte articole despre impozit pe venit

lege6.ro
lege6.ro

După trei decenii de experiență în dezvoltarea soluțiilor juridice, Indaco Systems prezintă lege6.ro, o nouă platformă guvernată de AI, care se auto-îmbunătățește zilnic

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here