Executivul a aprobat, prin Ordonanţa nr.25/2010, instituirea unei scheme de ajutor de stat temporare privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură. Aprobată, recent, de Parlament, prin Legea nr.206/2011, publicată în Monitorul oficial nr.798 din 13 noiembrie, reglementarea a fost amendată cu modificări şi completări, în principal privind stabilirea ratelor de referinţă şi de scont, pentru ajutorul sub formă de subvenţionare a ratei dobânzii.

Subliniem precizarea potrivit căreia prevederile ordonanţei se aplică începând cu data la care a fost emisă Decizia Comisiei Europene nr. 372/2010 de autorizare a ajutorului de stat pentru România, respectiv data de 28 ianuarie 2011, în condiţiile în care, în forma iniţială,  se prevedea că actul normativ urma să intre în vigoare la data comunicării deciziei Comisiei.

● Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2013 , faţă de limita anterioară care era până în 2012, în sectorul producţiei primare de produse agricole şi constă în subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare. Consecutiv, se extinde şi termenul până la care schema se aplică contractelor încheiate la data intrării în vigoare a ordonanţei, respectiv până la 31 decembrie 2011, în loc de 31 decembrie 2010.

● Contractele de credit se încheie pe orice perioadă, iar subvenţia se calculează la sumele reprezentând dobânzi plătite instituţiilor finanţatoare de către debitori, aferente valorilor creditelor utilizate, calculate până la data de 31 decembrie 2013 inclusiv (faţă de sfârşitul anului 2012, în textul iniţial). După această dată, creditelor bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare li se aplică rate ale dobânzii cel puţin egale cu rata definită în Comunicarea Comisiei privind revizuirea metodei de stabilire a ratelor de referinţă şi de scont.

Măsurile de ajutor de stat temporare prevăzute de ordonanţă nu pot fi cumulate cu ajutoarele care se acordă începând cu data de 1 ianuarie 2011 şi fac obiectul Regulamentului (CE) nr. 1.535/2007 al Comisiei din 20 decembrie 2007 privind aplicarea articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE ajutoarelor de minimis în sectorul producţiei de produse agricole, pentru aceleaşi costuri eligibile.

● Legea de aprobare modifică şi semnificaţia unor termeni folosiţi în text, dintre care atragem atenţia asupra definiţiilor pentru rata dobânzii la credit necesară pentru calculul subvenţiei, rata dobânzii la credit, rata de referinţă, rata subvenţiei, rata subvenţiei la dobândă. Menţionăm, de asemenea, formula de calcul pentru valoarea nominală a subvenţiei care se acordă fiecărui beneficiar al schemei de ajutor de stat.

● Metodologia şi formularistica necesare punerii în aplicare a prevederilor schemei de ajutor de stat, inclusiv modul de calcul al ratei dobânzii la credit necesare pentru calculul subvenţiei, al ratei de referinţă şi al valorii nominale a subvenţiei, se elaborează de către autoritatea competentă şi se aprobă prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, în termen de 15 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a ordonanţei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here