20 Septembrie, 2019

Se doreşte modificarea OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului

Pe site-ul Senatului, http://www.senat.ro/, în rubrica „Propuneri legislative aflate în consultare publică”, se află un proiect de lege pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 148/2005 referitor la susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Potrivit expunerii de motive la iniţiativa legislativă, în acest moment, în România, mamele care au născut mai mult de trei copii nu primesc nici indemnizaţie, nici concediu de creştere a copilului şi nici stimulentele prevăzute la art.3 din OUG nr. 148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului, cu modificările ulterioare.

De asemenea, sunt foarte puţine mame în România, angajate în câmpul muncii, care nasc al patrulea, al cincilea, al şaselea copil, şi ar putea să beneficieze de prevederile OUG nr.148/2005 privind susţinerea familiei în vederea creşterii copilului.

Potrivit motivelor expuse, principiul egalităţii în drepturi, înscris în articolul 16, alineatul (1) din Constituţie este încălcat de prevederile acestei ordonanţe. Principiul egalităţii nu presupune uniformitate, aşa încât toate situaţiile să fie tratate la fel, ci presupune ca la situaţii egale să corespundă un tratament egal, iar la situaţii diferite să existe un tratament diferit. Astfel, această propunere legislativă se doreşte a fi o modalitate prin care se poate încuraja natalitatea şi prin care se poate elimina rapid o discriminare care ţine România în afara bunelor practici din Uniunea Europeană.

Care sunt modificările aduse de propunerea legislativă?

1. Articolul 6 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„Art. 6 – (1) Concediul şi indemnizaţia lunară prevăzute la art. 1, respectiv la art.2, precum şi stimulentul lunar prevăzut la art.3 se cuvin pentru fiecare copil aflat în îngrijirea părinţilor fireşti sau, după caz, a persoanelor aflate în una din situaţiile prevăzute la art. (5) alin. (2).
(2) Durata de acordare a concediului prevăzut la art. 1se prelungeşte corespunzător, în cazul suprapunerii a două sau mai multe situaţii de natură a genera acest drept, în condiţiile prevăzute la alin. (1).
(3) În cazurile prevăzute la alin.(2) se acordă o singură indemnizaţie, în cuantumul prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă”.

2. Reglementările din prezenta lege vor intra în vigoare începând cu 1 ianuarie 2012, când vor putea fi cuprinse în bugetul asigurărilor sociale de stat pe anul următor.

În toate statele membre ale UE, se acordă persoanelor asigurate concediu şi prestaţii de maternitate, neţinându-se cont de numărul de copii.

Opiniile persoanelor interesate asupra acestei propuneri legislative aflată în consultare publică pot fi trimise până la data de 4.12.2011:
-  în scris la adresa: Senatul României, Calea 13 septembrie, nr.1-3, Sector 5, Bucureşti respectând formularul
-  prin accesarea formularului on-line corespunzător fiecărei inițiative legislative (conform listei de proiecte aflate pe site-ul Senatului, http://www.senat.ro/)

Sursa: http://www.senat.ro/

Despre autor  ⁄ Ioana Popa

Ioana Popa este redactor la LegeStart din anul 2011. A absolvit Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării.

Fara comentarii

Scrie un comentariu