COST (European Cooperation in Science and Technology) invită la depunerea de propuneri de acţiuni care să contribuie la dezvoltarea ştiinţifică, tehnologică, economică, culturală sau societală a Europei.

Sunt binevenite, în special, propunerile care au rol de precursor pentru alte programe europene şi/sau sunt iniţiate de cercetători care se află la începutul carierei.

Cererea deschisă de propuneri, cu sprijin financiar nerambursabil, se adresează persoanelor fizice şi instituţiilor de cercetare, pe domeniul inovare, cercetare, dezvoltare.
COST reuneşte cercetători şi experţi din diferite ţări, care lucrează pe tematici specifice. COST NU finanţează cercetarea în sine, dar sprijină organizarea de activităţi în reţea, cum ar fi reuniunile, conferinţele, schimburile știinţifice pe termen scurt şi acţiunile de informare a publicului. Programul susţine în prezent circa 250 de reţele (acţiuni) ştiinţifice.
Dezvoltarea unor legături mai strânse între cercetătorii europeni este esenţială pentru crearea Spaţiului european de cercetare (SEC). COST stimulează reţelele de cercetare noi, inovatoare, interdisciplinare şi cuprinzătoare din Europa. Activităţile COST sunt desfăşurate de echipe de cercetare cu scopul de a consolida bazele pe care se construieşte excelenţa în domeniul știinţific în Europa.
COST este structurată pe nouă domenii generale (biomedicină şi bioştiinţe moleculare; chimie şi știinţe şi tehnologii moleculare; ştiințele Pământului şi gestionarea mediului; alimentaţie şi agricultură; silvicultură, produse şi servicii forestiere; persoane, societăţi, culturi şi sănătate; tehnologiile informaţiei şi comunicaţiilor; materiale, fizică şi nanoştiinţe; transporturi şi dezvoltare urbană). Sfera vizată de fiecare domeniu este explicată pe www.cost.eu.
Candidaţii sunt invitaţi să îşi încadreze tematica într-un singur domeniu. Cu toate acestea, propunerile interdisciplinare care nu se încadrează strict într-un singur domeniu vor putea fi depuse ca propuneri specifice transdisciplinare (TDP) şi vor fi evaluate separat.

Propunerile trebuie să includă cercetători din cel puţin cinci state membre ale COST. Sprijinul financiar pentru o acţiune la care participă 19 ţări se situează în jurul valorii de 130.000 euro pe an, în mod normal pe o perioadă de patru ani, în funcţie de bugetul disponibil.
Propunerile vor fi evaluate în două etape (cu excepţia TDP – a se vedea mai jos). Propunerile preliminare (maximum 1500 de cuvinte/3 pagini), depuse prin completarea formularului disponibil online.
Propunerile care nu corespund criteriilor de eligibilitate ale COST (de exemplu, care solicită finanţare pentru cercetare) vor fi respinse. Propunerile eligibile vor fi evaluate de comitetele de domeniu relevante în conformitate cu criteriile publicate pe www.cost.eu
Candidaţii ale căror propuneri preliminare sunt selecţionate sunt invitaţi să depună o propunere completă. Propunerile complete fac obiectul unei evaluări inter pares în conformitate cu criteriile de evaluare
În mod normal, decizia este luată în termen de şase luni de la data depunerii, iar acţiunile sunt preconizate să înceapă în termen de trei luni de la luarea deciziei.

Data pentru depunerea propunerilor preliminare este 27 septembrie 2013, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). Circa 20 % dintre candidaţii selecţionaţi preliminar vor fi invitaţi să prezinte propuneri complete pentru selecţia finală a circa 40 de acţiuni noi, în funcţie de bugetul disponibil. Propunerile complete vor fi solicitate până la 22 noiembrie 2013, urmând ca acestea să fie depuse până la 24 ianuarie 2014.
Propunerile depuse în cadrul TDP urmează o procedură-pilot specifică de evaluare, care prevede depunerea unei singure propuneri, şi trebuie înregistrate până la 27 septembrie 2013, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). Data pentru depunerea TDP este 8 noiembrie 2013, ora 17.00 (ora Bruxelles-ului). Propunerea va fi evaluată de la distanţă în două etape, urmate de audieri ale comisiei TDP şi supravegheate de comisia TDP. 

Deciziile de aprobare a acţiunii sunt aşteptate în mai 2014.
Se preconizează ca următoarea dată de depunere să fie 8 martie 2014, care va include depunerea specifică a TDP în conformitate cu procedura-pilot. Candidaţii pot contacta coordonatorul naţional COST (CNC) pentru informaţii şi îndrumare, la adresa aceasta.
Propunerile trebuie depuse online pe site-ul de internet al biroului COST.
COST primeşte sprijin financiar pentru activităţile sale de coordonare prin programul-cadru CDT al UE. Biroul COST, înfiinţat de Fundaţia Europeană pentru Ştiinţă (FES), acţionând în calitate de agent de punere în aplicare a COST, asigură şi gestionează serviciile administrative, de secretariat ştiinţific şi tehnic pentru COST, precum şi pentru comitetele de domenii şi acţiunile acestuia.
Sursa: Cost.eu

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here