Curtea Unică în materie de Brevete (CUB) se va ocupa de soluţionarea litigiilor privind brevetele europene cu efect unitar şi brevetele europene eliberate în temeiul dispoziţiilor Convenţiei brevetului european, potrivit unui anunţ al Ministerului Justiţiei (MJ).
Operaţionalizarea efectivă a noii curţi este preconizată pentru primul trimestru al anului 2015. Aceasta va fi alcătuită dintr-un tribunal de primă instanţă, o curte de apel şi o grefă comună. Tribunalul de primă instanţă va cuprinde o divizie centrală, precum şi divizii locale şi regionale, este precizat în anunţ.
Completele de judecată ale Curţii vor fi alcătuite din judecători cu pregătire juridică şi judecători cu pregătire tehnică, aceştia urmând să fie numiţi pentru o perioadă de şase ani.
Se estimează că noua curte va contribui la armonizarea practicii judiciare în materia brevetelor de invenţie la nivelul Uniunii Europene, va veni în sprijinul inovării şi va avea un impact pozitiv asupra economiei, în special asupra IMM-urilor, mai este precizat în anunţ.

Ce condiţii trebuie îndeplinite pentru numirea unui judecător al CUB-ului?

Potrivit informării MJ-ului, condiţiile sunt următoarele:
• să fie resortisant al unui stat membru contractant;
• să aibă o bună cunoaştere a cel puţin unei limbi oficiale a Oficiului European pentru Brevete (engleză, franceză sau germană);
• să asigure cele mai înalte standarde de competenţă şi să aibă experienţă dovedită în domeniul litigiilor în materie de brevete:
funcţia de judecător cu pregătire juridică: candidaţii trebuie să deţină calificările necesare pentru numirea pe funcţii judiciare în statul membru contractant vizat;
funcţia de judecător cu pregătire tehnică: candidaţii trebuie să posede diplomă universitară, experienţă dovedită într-un domeniu tehnologic, cunoştinţe dovedite de drept civil şi procedură civilă (relevante în litigiile în materie de brevete).

Înscrierea în programul de pregătire destinat candidaţilor

Experienţa necesară în domeniul litigiilor în materie de brevete poate fi obţinută şi în programul de pregătire iniţiat special pentru viitorii candidaţi.
Candidaturile trebuie transmise până pe 15 noiembrie la adresa secretariat@unified-patent-court.org (în atenţia preşedintelui Comitetului pregătitor al CUB-ului). Acestea trebuie scrise în engleză, franceză sau germană şi însoţite de CV, scrisoare de intenţie, copii ale documentelor-suport.
Pentru mai multe informaţii puteţi accesa:
Sursa: MJ

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here