Ministerul Muncii propune modificări şi completări la reglementările privind funcţionarea REVISAL, printr-un proiect de hotărâre de Guvern propus spre aprobare şi aflat în faza de dezbatere publică. 

Ministerul are în vedere modificări şi completări la Hotărârea Guvernului nr. 500/2011 privind Registrul general de evidenţă a salariaţilor.

Intervenţiile propuse sunt motivate de lipsa de date privind salariile în plată ale personalului bugetar, fapt care nu permite identificarea disfuncţionalităţilor salariale existente şi evaluarea impactul financiar al posibilelor măsuri pentru toate familiile ocupaţionale.

Astfel, urmează ca Inspecţia Muncii să gestioneze atât registrul general de evidenţă a salariaţilor care lucrează în mediul privat, cât şi registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice.

De asemenea, ministerul a constatat că, în forma actuală a hotărârii nu se face diferenţierea între detaşarea reglementată de Codul Muncii şi detaşarea transnaţională, cu modificările ulterioare, motiv pentru care inspectorii de muncă nu au temei legal pentru a dispune măsuri şi a aplica sancţiuni contravenţionale pentru netransmiterea informaţiilor privind salariaţii detaşaţi.

Se mai urmăreşte să se colecteze date referitoare la salariaţii care, din dispoziţia angajatorilor lor, prestează temporar activitate pe teritoriul unui stat care nu este stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European. Astfel, la controalele care au ca obiectiv verificarea agenţilor de muncă temporară şi a utilizatorilor, inspectorii de muncă vor putea, astfel, să cunoască datele de identificare ale utilizatorilor anterior efectuării acţiunii de control, pentru confruntarea datelor transmise cu cele care rezultă din verificarea documentelor prezentate de către entităţile controlate.

Un alt scop urmărit este posibilitatea de a face diferenţierea de încadrare a faptei şi de sancţionare a angajatorilor care utilizează muncă nedeclarată de cei care au transmis cu întârziere contractul individual de muncă în ziua lucrătoare anterioară începerii activităţii de către salariatul care, la data efectuării controlului, are întocmit şi transmis în registru contractul individual de muncă şi pentru care, la data efectuării controlului, sunt constituite şi acordate drepturile aferente executării contractului de muncă. 

Ce urmează să reglementeze hotărârea propusă

● Fiecare instituţie şi autoritate publică are obligaţia de a înfiinţa registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice.

● Registrul general de evidenţă a personalului plătit din fonduri publice se completează şi se transmite inspectoratului teritorial de muncă în ordinea angajării/numirii şi cuprinde elementele de identificare ale tuturor persoanelor

plătite din fonduri publice, data angajării/numirii, funcţia, salariul, sporurile şi cuantumul acestora, perioada şi cauzele de suspendare a raportului de muncă sau de serviciu, perioada detaşării şi data încetării funcţiei.

● La solicitarea oricărei persoane, Inspecţia Muncii are obligaţia de a furniza date/informaţii din registrul privat/public cu privire la activitatea desfăşurată de aceasta, la durata activităţii, la salariu, la vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate, într-un termen de 5 zile de la data solicitării.

Orice angajator are dreptul să solicite şi să obţină de la Inspecţia Muncii date din registrul privat/public cu privire la activitatea unui angajat/funcţionar public, exclusiv cu privire la studii, vechimea în muncă, în meserie şi în specialitate.

● Se prevede crearea unui sistem informatic care va permite transmiterea registrului privat/public de către angajatori, sistem ce va fi administrat de către Inspecţia Muncii.

● Se face diferenţierea între detaşarea reglementată de Codul Muncii şi detaşarea transnaţională reglementată de Legea nr. 344/2006 privind detaşarea salariaţilor în cadrul prestării de servicii transnaţionale.

● Se stabileşte obligaţia de a transmite datele de identificare ale utilizatorului în cazul contractelor de muncă temporară.

 ● Angajatorul va fi obligat să elibereze o adeverinţă salariatului, la încetarea contractului individual de muncă, prin care care să ateste activitatea desfăşurată, durata activităţii, salariul, vechimea în muncă, meserie şi în specialitate.

Proiectul propunse unele clarificări la reglementările actuale în ceea ce priveşte sancţionarea muncii nedeclarate, precum şi recorelarea/reformularea contravenţiilor şi sancţiunilor.

Ai nevoie de HG nr. 500/2011 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF sau MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here