Un recent ordin iniţiat de ANAF, OPANAF nr. 1106/2016, propune prorogarea unor termene privind raportarea, prin modificarea şi completarea OpANAF nr. 3770/2015 pentru aprobarea Procedurii de furnizare de informaţii conform art. 61 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală.

Începând cu 1 ianuarie 2016, ca urmare a intrării în vigoare a Codului de procedură fiscală, s-a impus, prin art. 61 ca, la solicitarea organului fiscal central, să comunice, pentru fiecare titular care face subiectul solicitării, toate rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi.

Instituțiile de credit sunt, de asemenea, obligate să comunice organului fiscal central, zilnic, următoarele informaţii:

  • lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică ce deschid ori închid conturi, precum şi datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea;
  • lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi încetarea contractului de închiriere.

Persoanele fizice, persoanele juridice și orice alte entități care au obligaţia transmiterii de informaţii către Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, potrivit Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare, transmit concomitent şi pe același format informaţiile respective și către ANAF.

Ulterior publicării Ordinului preşedintelui ANAF nr. 3770/2015, comunitatea bancară a semnalat faptul că implementarea dispoziţiilor ordinului ridică unele impedimente semnificative, unele încă nerezolvate, în principal legate de adaptarea sistemelor informatice la noile cerinţe într-un timp scurt şi persistenţa unor neclarităţi punctuale de ordin tehnic la care încă se lucrează în prezent cu specialiştii din cadrul Direcţiei Generale de Tehnologia Informaţiilor.

Întrucât actualmente nicio instituţie de credit nu a raportat începerea testărilor complete şi pentru a se putea permite adaptarea sistemelor informatice ale acestora la noile prevederi, a fost identificată necesitatea modificării OPANAF nr. 3770/2015, în sensul prorogării unor termene la data de 1 iulie 2016.

Ce prevede, punctual, proiectul de act normativ?

Până la data de 30 iunie 2016, instituţiile de credit pot transmite rulajele şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi în formatul şi modalităţile existente la 30 decembrie 2015, data intrării în vigoare a OpANAF nr. 3770/2015.

Potrivit ordinului amintit, ANAF pune la dispoziţia instituţiilor de credit, în spaţiul privat de pe portalul ANAF, un sistem informatic prin care utilizatorii fac upload şi download de documente. Solicitarea de la ANAF se transmite prin portal, sub forma unui fişier PDF cu xml ataşat, semnat electronic, transmiterea rulajelor şi/sau soldurilor conturilor urmând a fi efectuată prin intermediul unei declaraţii în format PDF cu fişier xml ataşat, prin mijloace de transmitere la distanţă, conform legii, iar informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi se vor transmite în format electronic, ataşat la formularul PDF.

Prin actul de modificare, la prima transmitere instituţiile de credit vor comunica şi următoarele:

  • lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deţin conturi deschise la data de 30 iunie 2016, conturi închise în perioada 1 ianuarie 2010 – 30 iunie 2016, indiferent de data deschiderii, precum şi datele de identificare ale persoanelor care au deţinut sau care deţin dreptul de semnătură pentru acestea, după cum urmează:

• pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2010-31 decembrie 2015, conform evidenţelor proprii în sistemele informatice la data raportării;

• pentru datele aferente perioadei 1 ianuarie 2016-30 iunie 2016, conform formatului stabilit;

  • lista persoanelor care au închiriat casete de valori, cu contract valabil la data de 30 iunie 2016.

Pe cale de excepţie, instituţiile de credit vor transmite zilnic, până la data de 30 iunie 2016, şi/sau soldurile conturilor deschise la acestea, precum şi informaţiile şi documentele privind operaţiunile derulate prin respectivele conturi, într-un format simplificat pus la dispoziţie pe perioada tranzitorie pe portal de către ANAF.

Ai nevoie de Procedura de furnizare de informaţii conform art. 61 din Codul de procedură fiscală? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here