Recentul proiect de modificare şi completare a Normelor metodologice la Codul fiscal introduce precizări noi privind regimul scutirilor de la plata contribuţiilor sociale, pe categorii de persoane fizice. Proiectul de hotărâre de guvern a fost publicat pe site-ul MFP în cursul săptămânii trecute.

Iată ce situaţii particulare sunt prevăzute, prin completările la Norme, cu privire la categorile de persoane în principiu exceptate de la plata CASS.

a) copiii până la vârsta de 18 ani, tinerii de la 18 ani până la vârsta de 26 de ani, dacă sunt elevi, inclusiv absolvenţii de liceu, până la începerea anului universitar, dar nu  mai mult de 3 luni de la terminarea studiilor, ucenici sau studenţi

Dacă realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, venituri din activităţi independente, venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură, pentru aceste venituri datorează contribuţie.

Completările la norme prevăd:

 • dacă persoanele realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se datorează asupra venitului realizat.
 • în cazul celor care nu se mai încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS şi care realizează venituri asupra cărora se datorează CASS, acestea datorează contribuţia începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exceptare de la plată. Baza de calcul se stabileşte lunar, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal pentru care se datorează contribuţia.

b) tinerii cu vârsta de până la 26 de ani care provin din sistemul de protecţie a copilului

Dacă realizează venituri din cele prevăzute la lit. a) sau sunt beneficiari de ajutor social acordat în temeiul Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare, pentru aceste venituri datorează contribuţie.

Completările la norme prevăd:

 • dacă persoanele realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se datorează asupra venitului realizat.
 • în cazul celor care nu se mai încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS şi care realizează venituri asupra cărora se datorează CASS, acestea datorează contribuţia începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exceptare de la plată. Baza de calcul se stabileşte lunar, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal pentru care se datorează contribuţia.

c) soţul, soţia şi părinţii fără venituri proprii, aflaţi în întreţinerea unei persoane asigurate 

d) persoanele persecutate politic, dacă nu realizează alte venituri decât cele provenite din drepturile băneşti acordate de legile special

Completările la norme prevăd:

 • dacă persoanele realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se datorează asupra venitului realizat.
 • în cazul celor care nu se mai încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS şi care realizează venituri asupra cărora se datorează CASS, acestea datorează contribuţia începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exceptare de la plată. Baza de calcul se stabileşte lunar, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal pentru care se datorează contribuţia.
 • persoanele din aceste categorii sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate numai pentru drepturile acordate de actele normative în baza cărora sunt încadrate în categoriile respective de persoane. Dacă sunt realizate venituri de natura celor cuprinse în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, asupra acestora se datorează contribuţie.

e) persoanele cu handicap, pentru veniturile obţinute în baza Legii nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia

Completările la norme prevăd:

 • dacă persoanele realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se datorează asupra venitului realizat.
 • în cazul celor care nu se mai încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS şi care realizează venituri asupra cărora se datorează CASS, acestea datorează contribuţia începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exceptare de la plată. Baza de calcul se stabileşte lunar, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal pentru care se datorează contribuţia.
 • persoanele din această categorie sunt exceptate de la plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate numai pentru drepturile acordate de actele normative în baza cărora sunt încadrate în categoriile respective de persoane. Dacă sunt realizate venituri de natura celor cuprinse în baza de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, asupra acestora se datorează contribuţie.

f) bolnavii cu afecţiuni incluse în programele naţionale de sănătate stabilite de Ministerul Sănătăţii, până la vindecarea respectivei afecţiuni, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia

g) femeile însărcinate şi lăuzele, dacă nu realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia sau dacă nivelul acestora este sub valoarea salariului de bază minim brut pe ţară, lunar

Completările la norme prevăd:

 • în cazul celor care nu se mai încadrează în categoriile exceptate de la plata CASS şi care realizează venituri asupra cărora se datorează CASS, acestea datorează contribuţia începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care nu mai îndeplinesc condiţiile de exceptare de la plată. Baza de calcul se stabileşte lunar, proporţional cu perioada rămasă până la sfârşitul anului fiscal pentru care se datorează contribuţia.
 • în cazul în care venitul lunar depăşeşte nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, baza lunară de calcul a contribuţiei de asigurări sociale de sănătate o reprezintă numai partea de venit care depăşeşte acest nivel. Verificarea condiţiei privind nivelul venitului realizat se efectuează de către organul fiscal, în anul următor celui de realizare a venitului, pe baza informaţiilor din declaraţia privind venitul realizat sau din declaraţia privind calcularea şi reţinerea impozitului pentru fiecare beneficiar de venit, precum şi pe baza informaţiilor din evidenţa fiscală a organului fiscal, după caz.

Ai nevoie de Normele metodologice de aplicare a Codului fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format .pdf, de AICI!

comentarii

1 COMENTARIU

 1. Citez: în cazul persoanelor cu handicap, “dacă persoanele realizează venituri asupra cărora se datorează contribuţia de asigurări sociale de sănătate, iar totalul lunar al acestora este sub nivelul salariului de bază minim brut pe ţară, contribuţia se datorează asupra venitului realizat.”
  Intrebare : ân cazul în care totalul lunar al veniturilor, este peste nivelul salariului de baza minim brut pe ţară, contribuţia se datorează asupra cărui venit_

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here