Guvernul a aprobat, în ședința de vineri, scutirea de la plata impozitului pe profit a societăţilor care desfăşoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare şi introducerea cotei de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulţi salariaţi. Aceste măsuri şi multe altele au fost publicate în aceeaşi zi în Monitorul Oficial, prin Ordonanţa de urgenţă nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Pentru societățile care în prezent desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, facilitatea se aplică în primii 10 ani de activitate. De asemenea, pentru contribuabilii nou înființați care desfășoară exclusiv activitate de inovare, cercetare – dezvoltare, facilitatea se acordă pe o perioadă de 10 ani de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, cu respectarea legislației în domeniul ajutorului de stat. Până acum, societățile comerciale cu astfel de activități plăteau un impozit de 16%.

Conform comunicatului oficial al Executivului, prin această măsură “se urmărește stimularea desfășurării activităților de inovare și cercetare-dezvoltare, cu efecte directe asupra menținerii în țară a forței de muncă specializate, valorizând astfel potențialul uman de care dispune România, cu specializări în diferitele domenii de activitate”.

În privința impozitului aplicat microîntreprinderilor, ordonanța de urgență prevede majorarea limitei veniturilor realizate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent de la 100.000 euro la 500.000 euro. De asemenea, se stabilește o cotă de impozitare de 1% pentru microîntreprinderile care au unul sau mai mulți salariați și se abrogă cota actuală de 2% pentru microîntreprinderile care au un salariat.

Referitor la impozitul pe venit, persoanele fizice care au venituri ca sezonieri, în baza unui contract individual de muncă, pe durată determinate, vor fi scutite de plata impozitului pe venit.

Totodată, se modifică modalitatea de stabilire a impozitului pe venit datorat pentru veniturile obținute din transferul dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, astfel:

  • se introduce un plafon neimpozabil în cazul veniturilor obținute ca urmare a  transferului dreptului de proprietate şi al dezmembrămintelor acestuia, prin acte juridice între vii asupra construcţiilor de orice fel şi a terenurilor aferente acestora, precum şi asupra terenurilor de orice fel fără construcţii, în sumă de 450.000 lei;
  • peste această sumă, impozitul se calculează prin aplicarea cotei de 3% la diferența dintre valoarea declarată de părți și suma neimpozabilă de 450.000 lei.

Legislația prevedea ca în cazul vânzărilor de imobile și construcții în condițiile de mai sus, impozitul să fie de cel puțin 3%, majorat cu 2% pentru valorile ce depășeau 200.000 lei.

Ordonanța guvernului mai stabilește deducerea de la calculul impozitului pe veniturile din salarii și asimilate salariilor a contravalorii serviciilor medicale furnizate sub formă de abonament, servicii medicale preplătite pe care furnizorii le oferă în mod direct abonaţilor şi nu prin intermediul asigurătorilor, în afara serviciilor din pachetul de servicii medicale de bază din sistemul de asigurări sociale de sănătate, suportate de angajaţi, pe lângă primele de asigurare voluntară de sănătate (conform Legii nr. 95/2006, republicată), în limita echivalentului în lei al sumei de 400 euro anual.

De asemenea, se introduce excepția potrivit căreia persoanele care realizează venituri din  investiţii şi/sau din alte surse nu datorează contribuție de asigurări sociale de sănătate pentru aceste venituri dacă în cursul anului fiscal realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor, venituri din pensii, venituri din activităţi independente, venituri din cedarea folosinţei bunurilor, venituri din asocierea cu o persoană juridică sau venituri din activităţi agricole, silvicultură şi piscicultură.

Totodată, se elimină plafonul reprezentând valoarea sumei echivalente cu 5 câştiguri salariale medii brute, aferentă bazei lunare de calcul  a contribuțiilor de asigurări sociale, în cazul persoanelor care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor. Astfel, contribuția de asigurări sociale de sănătate se datorează asupra venitului realizat.

Prin această măsură, “se urmărește eliminarea inechităților privind plata contribuțiilor în procente egale, pentru toți salariații, prin renunțarea la actualele plafoane privind contribuțiile de asigurări sociale și contribuțiile de asigurări sociale de sănătate”, conform Guvernului.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here