Prevăzute de Legea nr. 448/2006, drepturile persoanelor cu handicap includ şi scutirea persoanelor cu handicap, deținătoare de autoturisme, precum și persoanele care le au în îngrijire, de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale. 

Detalii despre prevederea legală

În forma actual, dispozițiile art. 28 din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap prevăd următoarele:

“(1) Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite potrivit prevederilor alin. (1).”

Câteva sublinieri :

• În forma iniţială, legea se referea la «autoturisme adaptate handicapului». Prin modificările aduse la acest act normativ de Legea nr. 193/2015, cu aplicare de la 16.07.2015, a dispărut obligaţia ca autoturismele să fie adaptate handicapului. Decizia este corectă, în condiţiile în care scutirea de taxa de peaj priveşte inclusiv pe însoţitor sau asistentul personal.

• Pentru că simpla formulare “deţinătoare de autoturisme” putea lasa loc la interpretări, aceeaşi lege din 2015 a dispus şi adăugarea alineatului (2), potrivit căruia scutirea de la plata taxelor de drum şi de trecere se aplică pentru un singur autoturism deţinut de fiecare din persoanele îndreptăţite, respectiv însoţitori sau asistenţi personali ai persoanei cu handicap.

• Legiuitorul vorbeşte numai de “autoturisme”. Precizarea este de reţinut, pentru că a fost subiect de nemulţumire în cauze având ca obiect anularea unor procese-verbale de constatare a unor contravenții. 

De ce a fost criticată norma legală?

La Curtea Constituţională au fost aduse dosare în care autorii criticii de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 38 din lege criticau o lacună legislativă, respectiv faptul că persoanele cu handicap nu sunt scutite de la obligația achitării taxei de peaj, indiferent de tipul și numărul de autovehicule pe care le dețin.

În interpretarea autorului criticii de neconstituţionalitate:

• legiuitorul a acordat facilitatea în considerarea statutului special al persoanelor cărora li se acordă, respectiv persoane cu handicap, și nu în considerarea tipului de autovehicul pentru a cărui utilizare persoana cu handicap este scutită de la plată, respectiv autoturism, autoutilitară ș.a.m.d. Prin urmare, ar fi neconstituțională interpretarea potrivit căreia, la acordarea scutirii de la plata tarifului prevăzute de art. 28 din Legea nr. 448/2006, nu se ține cont exclusiv de calitatea specială a beneficiarului, respectiv de persoană cu handicap, ci scutirea, potrivit alin. (2) al art. 28 din Legea nr. 448/2006, introdus prin Legea nr. 193/2015, se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare dintre persoanele îndreptățite.

• refuzul autorităților administrative de a-i recunoaște dreptul de a fi scutit de la plata atât a tarifului de utilizare, cât și a tarifului de trecere reprezintă o încălcare a hotărârilor judecătorești prin care i s-a recunoscut statutul de persoană cu handicap.

• nu sunt respectate criteriile de calitate a legii. Astfel, se ajunge la situația în care puterii publice, respectiv Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, îi revine o marjă arbitrară în procesul de interpretare a legii, iar condiționarea prevăzută în art. 28 alin. (2) al Legii nr. 448/2006 determină neclaritatea legii care, astfel, rămâne fără efecte față de cei care ar fi trebuit să beneficieze de prevederile ei.

• în forma actual, legea acordă, în mod condiționat, beneficiul scutirii prevăzut în alineatul întâi al normei.

Examinând excepția de neconstituționalitate, Curtea Constituțională a reţinut că autorul acesteia nu pune în discuție probleme de constituționalitate a prevederilor art. 28 din Legea nr. 448/2006. Autorul și-ar fi dorit ca instanța judecătorească să le interpreteze în sensul că se aplică beneficiarilor, indiferent de numărul și/sau de calitatea autovehiculelor deținute sau, alternative, legiuitorul să nu fi introdus, în 2015, prevederea potrivit căreia scutirea de la plata tarifului de utilizare se aplică pentru un singur autoturism deținut de oricare din persoanele îndreptățite.

În oricare dintre cele două situații însă, aşa cum de altfel CCR s-a mai pronunţat prin decizii anterioare, se vizează, pe de o parte, completarea actului normativ, iar, pe de altă parte, sunt aspecte care țin de interpretarea și aplicarea legii, or CCR se pronunță numai asupra constituționalității actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului.

Prin urmare, Curtea a respins, ca inadmisibilă, excepția de neconstituționalitate, prin Decizia nr. 115/2018, publicată în Monitorul Oficial nr. 582 din 10 iulie 2018. 

Alte facilităţi prevăzute de lege

Le semnalăm, pentru un tablou complet al dispoziţiilor legale, precum şi pentru că aici intră şi facilităţile la achiţionarea unui autoturism.

Art. 27. 

(1) Persoanele adulte cu handicap grav sau accentuat pot beneficia de credit a cărui dobândă se suportă din bugetul de stat, prin transferuri de la bugetul Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități la bugetele direcțiilor generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București, în baza unui contract privind angajamentul de plată a dobânzii pentru achiziționarea unui singur autovehicul și pentru adaptarea unei locuințe conform nevoilor individuale de acces, cu condiția plății la scadență a ratelor creditului, dar și cu condiția ca valoarea creditului să nu depășească 10.000 de euro, iar returnarea creditului să nu depășească 10 ani. În cazul achiziționării de autovehicule adaptate special pentru transportul persoanelor cu handicap netransferabile, dependente de scaunul cu rotile, valoarea creditului nu poate depăși 20.000 de euro, perioada de rambursare fiind de 15 ani.

(11) Persoanele care au contractat un credit în condițiile prevăzute la alin. (1) și cărora, în urma reevaluării, li s-a schimbat încadrarea în gradul de handicap beneficiază în continuare de aceleași condiții de rambursare până la achitarea creditului.

(2) Beneficiază de prevederile alin. (1) și familia sau persoana care are în îngrijire cel puțin un copil cu handicap grav ori accentuat.

(3) Metodologia de preluare de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Handicap și de asigurare a transferurilor financiare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Handicap.

(3) Metodologia de preluare de către direcțiile generale de asistență socială și protecția copilului județene, respectiv locale ale sectoarelor municipiului București a contractelor privind angajamentul de plată a dobânzii încheiate de Autoritatea Națională pentru Persoanele cu Dizabilități și de asigurare a transferurilor financiare se aprobă prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Persoanele cu Dizabilități.

Art. 28. 

(1) Persoanele cu handicap, precum și însoțitorii sau, după caz, asistenții personali ai acestora, deținători de autoturisme, beneficiază de scutire de la plata tarifului de utilizare a rețelelor de drumuri naționale, prevăzut în Ordonanța Guvernului nr. 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare și a tarifului de trecere pe rețeaua de drumuri naționale din România, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 424/2002, cu modificările și completările ulterioare.

(2) Scutirea prevăzută la alin. (1) se aplică pentru un singur autoturism deținut de fiecare din persoanele îndreptățite potrivit prevederilor alin. (1).

Ai nevoie de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap? Îl poți obține în varianta actualizată, în format PDF sau MOBI de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here