Clarificările privind impozitul pe profit, inclusiv scutirea de impozit a profitului reinvestit, vor fi date printr-o hotărâre de guvern pentru modificarea şi completarea Normelor la Codul fiscal.
Proiectul de hotărâre (DOC) a fost postat pe 8 mai pe site-ul Ministerului Finanţelor (MFP) – în calitate de iniţiator.
Promovarea acestui act normativ este determinată de necesitatea actualizării metodologiei de aplicare unitară a Codului fiscal, ca urmare a modificărilor şi completărilor aduse prin ordonanţe de urgenţă recente, cu impact în materie.

Condiţiile de determinare a profitului reinvestit scutit de impozit

În ce priveşte impozitul pe profit, Normele de aplicare a Codului fiscal urmează să capete completări şi modificări, pe de o parte, cu privire la condiţiile de determinare a profitului reinvestit scutit de impozit.

Aşa cum se arată în Nota de fundamentare (DOC), Normele metodologice pentru neimpozitarea profitului reinvestit au avut o aplicare temporară, în perioada octombrie 2009 – decembrie 2010, aducând clarificări şi exemplificări necesare aplicării unitare a prevederilor introduse de Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorităţi şi instituţii publice, raţionalizarea cheltuielilor publice, susţinerea mediului de afaceri şi respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană şi Fondul Monetar Internaţional, în corelare cu modalităţile de determinare a impozitului pe profit în vigoare în perioada respectivă.

Ţinând seama de faptul că prevederile articolului 192 din Codul fiscal şi-au încetat aplicabilitatea, începând cu data de 1 ianuarie 2011, normele de tehnică legislativă impun abrogarea lor şi introducerea unor noi norme, corelate cu prevederilor O.U.G. nr. 19/2014, aplicabile în perioada 1 iulie 2014 – 31 decembrie 2016.
Schimbările preconizate vizează:

abrogarea normelor metodologice aferente prevederilor privind profitul reinvestit, în vigoare pentru perioada octombrie 2009 – 31 decembrie 2010, inclusiv;

stabilirea semnificaţiei termenului “producţie” de echipamente tehnologice în scopul aplicării scutirii profitului reinvestit. Printr-un nou punct introdus în Norme, se precizează că, în sensul prevederilor art. 194 alin. (3) şi (13) din Codul fiscal, prin producţia de echipamente tehnologice se înţelege realizarea acestora în regie proprie. De asemenea, în inţelesul prevederilor art. 194 alin. (8), echipamentele tehnologice considerate noi sunt cele care nu au fost utilizate anterior datei achiziţiei/punerii în funcţiune, au durata normală de funcţionare/durata de utilizare economică integral neconsumată la data achiziţiei/punerii în funcţiune;
exemplificarea modalităţii de calcul a impozitului pe profit pentru contribuabilii care aplică scutirea profitului reinvestit, în corelare cu modalitatea de plată a impozitul, trimestrial/anual.

Clarificări pentru contribuabilii care aplică reglementări contabile conforme cu IFRS

Contribuabilii care aplică reglementări contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care, la prima aplicare a IFRS, evaluează imobilizările corporale la valoarea justă pot opta să utilizeze această valoare drept cost presupus. Acest cost presupus nu este considerat valoare fiscală, potrivit reglementărilor fiscale stabilite de prevederile art. 7 pct. 33 şi 34 din Codul fiscal.

Prin urmare, aşa cum se arată în Nota de fundamentare a proiectului de hotărâre, sunt necesare norme de clarificare a modalităţii de deducere a acestor valori la calcul amortizării fiscale şi a regimului fiscal aplicabil rezervelor din reevaluare care s-au înregistrat până la momentul utilizării valorii juste drept cost presupus.

Practic, în Norme se introduc precizări noi potrivit cărora contribuabilii care aplică reglementările contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi care la momentul retratării utilizează valoarea justă drept cost presupus vor avea în vedere şi următoarele reguli:
a) valoarea fiscală a mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor este cea stabilită potrivit prevederilor art. 7 alin. (1) pct. 33 din Codul fiscal;
b) regimul fiscal al rezervelor din reevaluarea mijloacelor fixe amortizabile şi a terenurilor este prevăzut la  art. 22 alin. (5) şi (51) din Codul fiscal;
c) transferul sumelor aferente reevaluării din contul 105 “Rezerve din reevaluare” în contul 1178 „Rezultatul reportat provenit din utilizarea, la data trecerii la aplicarea IFRS, a valorii juste drept cost presupus”, respectiv al sumelor reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare din contul 1065 în contul 1175 „Rezultatul reportat reprezentând surplusul realizat din rezerve din reevaluare” ca urmare a retratării în conformitate cu IFRS, nu se impozitează cu condiţia evidenţierii şi menţinerii sumelor respective în soldul creditor al conturilor  „1178”, respectiv „1175”,  analitice distincte.
În situaţia în care sumele respective nu sunt menţinute în soldul creditor al conturilor „1178”, respectiv respectiv „1175”, analitice distincte, acestea se impozitează astfel:
sumele care au fost anterior deduse şi care nu au fost impozitate potrivit art. 22 alin. (51) din Codul fiscal se impozitează la momentul utilizării potrivit art. 22 alin. (5); diminuarea soldului creditor al conturilor de rezultat reportat, analitice distincte, se consideră utilizare a rezervei;
sumele care sunt deduse ulterior prin intermediul amortizării fiscale sau al cheltuielilor privind activele cedate şi/sau casate se impozitează concomitent cu deducerea amortizării fiscale, respectiv la momentul scăderii din gestiune a mijloacelor fixe şi terenurilor, după caz.
––––––––––––(P)––––––––––––

Lege5
 vă oferă posibilitatea – prin funcţia “Urmărire modificări” – de a vedea rapid ce acte normative se modifică. Pe lângă lista documentelor mai importante care vor suferi modificări, aveţi la dispoziţie şi lista cu documentele favorite (alese personal de fiecare utilizator).

De asemenea, în Lege5 există şi posibilitatea de a evidenţia modificările la nivel de paragraf.

Aflaţi mai multe despre Lege5 de AICI.

urm_mod_fl

Foto articol: FreeImages.com

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here