Modificările care se vor aplica de la 1 ianuarie 2017 au în vedere necesitatea susţinerii procesului investiţional prin extinderea aplicării facilităţii de scutire de impozit a profitului reinvestit şi asupra dreptului de utilizare a programelor informatice, concomitent cu aplicarea nelimitată în timp a acestei facilităţi fiscale. 

Modificările la secţiunea privind calcularea rezultatului fiscal au fost introduse în Codul fiscal prin Ordonanţa de urgenţă nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul financiar-fiscal, publicată în Monitorul Oficial nr. 977/2016. 

În forma care va intra în vigoare de la începutului anului viitor, este scutit de impozit profitul investit în:

  • echipamente tehnologice;
  •  calculatoare electronice şi echipamente periferice;
  •  maşini şi aparate de casă, de control şi de facturare.

De asemenea, NU se impozitează profitul investit în programe informatice, precum şi pentru dreptul de utilizare a programelor informatice, produse şi/sau achiziţionate, inclusiv în baza contractelor de leasing financiar, şi puse în funcţiune, folosite în scopul desfăşurării activităţii economice.

Activele  corporale pentru care se aplică scutirea de impozit sunt cele prevăzute în subgrupa 2.1 – ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (MAŞINI, UTILAJE ŞI INSTALAŢII DE LUCRU) –, respectiv în clasa 2.2.9 – Calculatoare electronice şi echipamente periferice. Maşini şi aparate de casă, control şi facturat – din Catalogul privind clasificarea şi duratele normale de funcţionare a mijloacelor fixe, aprobat prin hotărâre a Guvernului. 

Potrivit celorlalte dispoziţii ale art. 22 din Codul fiscal, privind calcularea rezultatului fiscal, profitul investit în cazurile de mai sus reprezintă soldul contului de profit şi pierdere, respectiv profitul contabil brut cumulat de la începutul anului, obţinut până în trimestrul sau în anul punerii în funcţiune a activelor pe care le-am menţionat. Scutirea de impozit pe profit aferentă investiţiilor realizate se acordă în limita impozitului pe profit datorat pentru perioada respectivă.

Pentru contribuabilii care au obligaţia de a plăti impozit pe profit trimestrial, în situaţia în care se efectuează investiţii în trimestrele anterioare, din profitul contabil brut cumulat de la începutul anului se scade suma profitului investit anterior pentru care s-a aplicat facilitatea. În cazul în care în trimestrul în care se pun în funcţiune activele menţionate se înregistrează pierdere contabilă, iar în trimestrul următor sau la sfârşitul anului se înregistrează profit contabil, impozitul pe profit aferent profitului investit nu se recalculează.

În cazul microîntreprinderilor, contribuabilii care devin plătitori de impozit pe profit în conformitate cu prevederile art. 52 (regulile de ieşire din sistemul de impunere pe veniturile microîntreprinderii în cursul anului), pentru aplicarea facilităţii se ia în considerare profitul contabil brut cumulat de la începutul trimestrului respectiv investit în activele arătate, puse în funcţiune începând cu trimestrul în care aceştia au devenit plătitori de impozit pe profit.

Scutirea se calculează trimestrial sau anual, după caz. Suma profitului pentru care s-a beneficiat de scutirea de impozit pe profit, mai puţin partea aferentă rezervei legale, se repartizează la sfârşitul exerciţiului financiar, cu prioritate pentru constituirea rezervelor, până la concurenţa profitului contabil înregistrat la sfârşitul exerciţiului financiar. În cazul în care la sfârşitul exerciţiului financiar se realizează pierdere contabilă nu se efectuează recalcularea impozitului pe profit aferent profitului investit, iar contribuabilul nu repartizează la rezerve suma profitului investit.

Pentru activele care se realizează pe parcursul mai multor ani consecutivi, facilitatea se acordă pentru investiţiile puse în funcţiune parţial în anul respectiv, în baza unor situaţii parţiale de lucrări.

DE REŢINUT! Prevederile privind scutirea de la impozitare a profitului reinvestit se aplică pentru activele considerate noi, potrivit normelor metodologice.

Contribuabilii care beneficiază de aceste facilităţi au obligaţia de a păstra în patrimoniu activele respective cel puţin o perioadă egală cu jumătate din durata de utilizare economică, stabilită potrivit reglementărilor contabile aplicabile, dar nu mai mult de 5 ani. În cazul nerespectării acestei condiţii, pentru sumele respective se recalculează impozitul pe profit şi se percep creanţe fiscale accesorii potrivit Codului de procedură fiscală, de la data aplicării facilităţii, potrivit legii. În acest caz, contribuabilul are obligaţia să depună  declaraţia fiscală rectificativă.

DE REŢINUT! Nu intră sub incidenţa acestor prevederi activele menţionate care se înscriu în oricare dintre următoarele situaţii:

  • sunt transferate în cadrul operaţiunilor de reorganizare, efectuate potrivit legii;
  • sunt înstrăinate în procedura de lichidare/faliment, potrivit legii;
  • sunt distruse, pierdute, furate sau defecte şi înlocuite, în condiţiile în care aceste situaţii sunt demonstrate sau confirmate în mod corespunzător de contribuabil. În cazul activelor furate, contribuabilul demonstrează furtul pe baza actelor doveditoare emise de organele judiciare.

Contribuabilii care beneficiază de aceste facilităţi nu pot opta pentru metoda de amortizare accelerată pentru activele respective.

Prin aceeaşi ordonanţă de urgenţă nr. 84 se abrogă, de la 1 ianuarie 2017, textul din articolul 22 – pe care l-am prezentat mai sus – care prevedea următoarele:

“(11) Prevederile prezentului articol se aplică pentru profitul reinvestit în activele prevăzute la alin. (1) produse şi/sau achiziţionate şi puse în funcţiune până la data de 31 decembrie 2016 inclusiv.”

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here