Proiectul de lege pentru scutirea de la plata impozitelor a clădirilor monumente istorice, muzeelor sau caselor memoriale, indiferent de proprietar şi care au faţada stradală şi principală renovată sau reabilitată, a fost adoptat miercuri de deputaţi cu 211 voturi pentru, 56 contra şi 13 abţineri. Camera Deputaţilor este for decizional iar propunerea legislativă a fost trimisă spre promulgare la Preşedintele României.

Astfel, la articolul 456 alineatul (1) din Codul fiscal, după litera w) se introduce o nouă literă, litera x), cu următorul cuprins:

„ Art. 456. – Scutiri

(1) Nu se datorează impozit/taxă pe clădiri pentru:

x) clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare care au faţada stradală şi/sau principală renovată sau reabilitată conform prevederilor Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia încăperilor care sunt folosite pentru activităţi economice.”

De asemenea, nu se datorează impozit/taxă pe teren pentru:

  • suprafeţele construite ale terenurilor aferente clădirilor clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice;
  • terenurile, inclusiv zonele de protecţie instituite, ocupate de clădirile clasate ca monumente istorice, de arhitectură sau arheologice, muzee ori case memoriale altele decât cele prevăzute la art. 456 alin. (1) lit. x), cu excepţia terenurilor care sunt folosite pentru activităţi economice.

Potrivit iniţiativei legislative, consiliile locale pot reduce impozitul pe suprafeţele neconstruite ale terenurilor cu regim de monument istoric, în funcţie de suprafaţa afectată şi de perioada punerii monumentelor istorice la dispoziţia publicului pentru vizitare, precum şi instituţiilor specializate pentru cercetare.

În cazul promulgării şi publicării în Monitorul Oficial a proiectului de lege, prevederile ar urma să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2018.

Ai nevoie de Codul fiscal? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here