Camera Deputatilor a adoptat astăzi 20 octombrie, cu unanimitate de voturi, proiectul de lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice.

Potrivit proiectului, clădirile publice sau de utilitate publică, unităţile din învăţământul preuniversitar de stat, pieţele agroalimentare, târgurile, autogările şi staţiile de cale ferată care deservesc trafic de călători vor fi dotate cu structuri metalice care să permită parcarea concomitentă a minimum 10 biciclete, cât şi montarea pe perioada staţionării acestora a unor dispozitive antifurt.

În expunerea de motive este stipulat că se doreşte încurajarea utilizării pe scară largă a bicicletei atât în mediul urban, cât şi în cel rural, prin instituirea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice.

Costurile lucrărilor necesare realizării dotărilor menţionate urmează să se suporte din bugetele autorităţilor administraţiei publice centrale sau locale şi din sursele proprii ale persoanelor juridice cu capital privat sau de stat, după caz.

Proiectul mai prevede la art.4 amenzi de de la 2.000 la 4.000 de lei pentru încălcarea dispoziţiilor prevăzute de prezenta lege.

Proiectul a fost adoptat de Senat anul trecut, Camera Deputaţilor fiind for decizional în acest caz.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here