Ministerul Afacerilor Interne schimbă Legea nr. 360/2002 privind Statutul polițistului în privința procedurii de ocupare prin concurs a posturilor de conducere, dar modifică și câteva aspecte privind acordarea compensației lunare de chirie și a deconturilor cheltuielilor de judecată în cazurile în care angajații MAI sunt cercetați în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu.

Referitor la compensația lunară de chirie sau pentru plata ratei, proiectul reevaluează aspecte în cazul polițistului care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziţionării unei locuinţe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe.

Alineatele (12), (13) și (14) ale art. 31 se modifică și vor avea următorul cuprins:

„(12) Polițistul care îndeplinește condițiile de acordare a compensației lunare pentru chirie potrivit alin. (1) sau (11) și care contractează un credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau încheie un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe beneficiază de compensația lunară pentru chirie, pe o perioadă ce nu poate depăși durata de derulare a creditului sau a contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate, pentru plata ratei lunare aferente creditului sau contractului ori a unei fracțiuni din această rată. În această situație, compensația lunară pentru chirie se acordă în cuantumul prevăzut la alin. (1), dar nu poate depăși rata lunară aferentă creditului ipotecar/imobiliar sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate.

(13) În situația prevăzută la alin. (12), compensația lunară pentru chirie se acordă pentru o singură locuință achiziționată pe timpul carierei. Compensația lunară pentru chirie nu se poate acorda concomitent pentru situația prevăzută la alin. (1) și (11) și pentru situația prevăzută la alin. (12), caz în care polițistul optează pentru una dintre aceste situații. Ministerul Afacerilor Interne nu îi asigură polițistului care a optat pentru situația prevăzută la alin. (12) un spațiu de locuit corespunzător în localitatea unde acesta a achiziționat locuința pe durata existenței situației de la alin. (12).

(14) Pentru persoanele prevăzute la alin. (12), sumele reprezentând compensația lunară pentru chirie se justifică cu un contract de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau un contract de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe. 

După alineatul (14) al art. 31 se introduce un nou alineat, alin.(15), următorul cuprins:

(15) Prin rata lunară aferentă creditului sau contractului de vânzare-cumpărare cu plata în rate se înțelege suma tuturor costurilor lunare generate de contractul de credit ipotecar/imobiliar destinat achiziționării unei locuințe sau de contractul de vânzare-cumpărare cu plata în rate a unei locuințe conform scadențarului de plată, mai puțin cele legate de rambursările anticipate, eventualele dobânzi penalizatoare şi alte costuri care nu se regăsesc în scadențarul de plată a ratelor lunare.” 

Referitor la modalitatea de decontare a cheltuielilor de asistență juridică efectuate de polițist în cadrul unui proces penal şi/sau civil, desfășurat împotriva sa, pentru fapte săvârșite în exercitarea atribuțiilor de serviciu, precum şi în situația în care este victimă a unor fapte de ultraj, se introduce un nou articol, art. 281, cu următorul cuprins:

„(1) Cheltuielile de asistență juridică se decontează, la cererea polițistului, de către ordonatorul de credite care asigură finanțarea unității în care este încadrat, în termen de maximum 3 ani de la efectuarea acestora, în limita unui plafon, care reprezintă valoarea a de două ori câștigul salarial mediu brut utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat. Plafonul se aplică pentru fiecare proces penal sau civil, care a fost desfășurat sau se desfășoară împotriva polițistului sau în care acesta are sau a avut calitatea de persoană vătămată printr-o faptă de ultraj. 

În ceea ce privește ocuparea posturilor de conducere vacante, prin proiect se propune stabilirea unui mandat de management de 4 ani pentru toți cei care ocupă funcții de conducere în MAI și reducerea la 3 luni a perioadei în care atribuțiile asociate postului de conducere pot fi exercitate prin împuternicire, ca efect al instituirii obligației unității în care este prevăzut postul de a organiza concurs de ocupare în situații și termene prevăzute expres. 

După alineatului (1) al articolului 2735 se introduce un nou alineat, alin. (11), cu următorul cuprins:

(11) Concursul sau examenul pentru ocuparea postului de conducere vacant se organizează și se desfășoară:

a) în ultimele 6 luni înainte de încetarea mandatului;

b) în maximum trei luni de la încetarea mandatului în condițiile art. 2753 alin.(1) lit. b)-e). 

De asemenea, proiectul mai prevede în mod expres faptul că termenul de decădere de un an de la data săvârşirii abaterii disciplinare se poate suspenda.

  • Stabilirea condițiilor în care polițiștilor li se decontează contravaloarea asistenței juridice în cazul în care sunt cercetați penal pentru fapte în legătură cu exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în cazul în care sunt părți vătămate în cazul infracțiunilor de ultraj;
  • Clarificarea unor aspecte referitoare la condițiile în care polițiștii pot opta pentru plata ratei sau a unei fracţiuni din rata aferentă creditului;

Proiectul a fost în dezbatere publică până la data de 6 septembrie 2019, urmând ca modificările să fie aprobate într-una din ședințele viitoare de guvern, pentru a fi adoptate.

Ai nevoie de Legea nr. 360/2002? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here