OpANAF nr. 3698/2015 reglementează în principal declarațiile prin care se modifică vectorul fiscal al persoanei impozabile. Noutatea absolută față de anul trecut e că orice modificare intervenită ulterior înregistrării fiscale se declară în termen de 15 zile de la momentul în care a intervenit modificarea față de 30 zile termenul anterior.

În vectorul fiscal se vor regăsi următoarele taxe și impozite:

 • taxa pe valoarea adăugată;
 • impozitul pe profit;
 • impozitul pe veniturile microîntreprinderilor;
 • accizele;
 • impozitul la ţiţeiul din producţia internă;
 • impozitul  pe  venitul din salarii şi pe venituri asimilate salariilor;
 • contribuţia pentru asigurări sociale de sănătate;
 • contribuţia de asigurări pentru şomaj;
 • contribuţia de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale;
 • contribuţia de asigurări sociale;
 • contribuţia la Fondul de garantare pentru plata creanţelor salariale;
 • contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii;
 • redevenţele miniere;
 • redevenţele petroliere;
 • contribuţia pentru finanţarea unor cheltuieli în domeniul sănătăţii;
 • impozitul pe monopolul natural din sectorul energiei electrice şi al gazului natural;
 • impozitul asupra veniturilor suplimentare obţinute ca urmare a dereglementării preţurilor din sectorul gazelor naturale;
 • impozitul pe veniturile din activităţile de exploatare a resurselor naturale, altele decât gazele naturale;
 • impozitul pe construcţii;
 • taxă de autorizare/taxă de licenţă din domeniul jocurilor de noroc.

Declarațiile reglementate de acest ordin sunt:

 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoane juridice, asocieri şi alte entităţi fără personalitate juridică (010), cod 14.13.01.10.11/1;
 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru contribuabilii nerezidenţi care nu au sediu permanent în România (015), cod 14.13.01.10.11/n;
 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice române şi străine care deţin cod numeric personal (020), cod 14.13.01.10.11/2;
 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni pentru persoane fizice care nu deţin cod numeric personal (030), cod 14.13.01.10.11/3;
 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru instituţii publice (040), cod 14.13.01.10.11/4;
 • Cerere de înregistrare a domiciliului fiscal al contribuabilului (050), cod 14.13.04.16;
 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru sediile secundare (060), cod 14.13.01.99/c;
 • Declaraţie privind sediile secundare (061), cod 14.13.01.99/b;
 • Declaraţie de înregistrare fiscală/Declaraţie de menţiuni/ Declaraţie de radiere pentru persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere (070), cod 14.13.01.10.11/5;
 • Certificat de înregistrare în scopuri de TVA, cod 14.13.20.99/1;
 • Certificat de înregistrare fiscală, cod 14 .13.20.99/2.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here