22 August, 2019

Schimbări pentru operatorii care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn

HG nr. 845/2015 aduce unele modificări în ceea ce privește obligaţiile ce le revin operatorilor care introduc pe piaţă lemn şi produse din lemn, respectiv cu privire la  aplicarea sistemului „due diligence”.

În esență, obligaţiile care revin operatorilor ce introduc pe piață lemn sau produse din lemn sunt următoarele:

 • se interzice introducerea pe piaţă a lemnului recoltat în mod ilegal sau a produselor din lemn derivate din acesta;
 • operatorii acţionează cu prudenţă atunci când introduc pe piaţă lemn sau produse din lemn. În acest sens, aceştia utilizează un cadru de proceduri şi de măsuri, denumit sistem „due diligence”;
 • fiecare operator menţine şi evaluează periodic sistemul „due diligence” pe care îl utilizează, cu excepţia cazului în care operatorul utilizează un sistem „due diligence” instituit de o organizaţie de monitorizare acreditată în acest sens.

Ce elemente cuprinde un sistem „due diligence”?

Sistemul „due diligence” cuprinde următoarele elemente:

1. Măsuri şi proceduri care permit accesul la următoarele informaţii referitoare la aprovizionarea operatorului cu lemn sau produse din lemn, care sunt introduse pe piaţă:
 • descrierea, inclusiv denumirea comercială şi tipul de produs, precum şi denumirea comună a speciilor de arbori şi, după caz, denumirea ştiinţifică completă;
 • ţara de recoltare şi, după caz:
 • regiunea subnaţională unde a fost recoltat lemnul; şi
 • concesiunea de recoltare;
 • cantitatea (exprimată în volum, masă sau număr de unităţi);
 • denumirea şi adresa furnizorului operatorului;
 • numele şi adresa comerciantului căruia i-au fost furnizate lemnul şi produsele din lemn;
 • documente sau alte informaţii care indică faptul că lemnul şi produsele din lemn în cauză sunt conforme cu legislaţia aplicabilă;

2. Proceduri de evaluare a riscului care permit operatorului să analizeze şi să evalueze riscul de a fi introdus pe piaţă lemn recoltat în mod ilegal sau produse din lemn derivate din acesta. Aceste proceduri iau în considerare informaţiile prevăzute anterior precum şi criteriile relevante de evaluare a riscului, inclusiv:

 • garantarea respectării legislaţiei aplicabile, care poate include certificarea sau alte sisteme verificate de terţe părţi care se referă la respectarea legislaţiei aplicabile;
 • prevalenţa recoltării ilegale a anumitor specii de arbori;
 • prevalenţa recoltării sau a practicilor ilegale în ţara de recoltare şi/sau regiunea subnaţională în care a fost recoltat lemnul, inclusiv prevalenţa conflictelor armate;
 • sancţiunile impuse de Consiliul de Securitate al ONU sau de Consiliul Uniunii Europene cu privire la importul sau exportul de lemn;
 • complexitatea lanţului de aprovizionare cu lemn şi produse din lemn;

3. Cu excepţia cazului în care riscul identificat cu ocazia procedurilor de evaluare a riscului este neglijabil, proceduri de atenuare a riscului care constau într-o serie de măsuri şi proceduri care sunt adecvate şi proporţionale pentru a reduce cu eficienţă la minimum riscul respectiv şi care pot include solicitarea unor informaţii sau documente suplimentare şi/sau solicitarea de verificare de către părţi terţe.

La primul control efectuat asupra unui operator care nu a implementat şi nu a utilizat un sistem „due diligence“, agentul constatator acordă un termen de maximum 60 zile de la comunicarea constatării pentru încadrarea operatorului în prevederile Regulamentului (UE) nr. 995/2010, termen care se înscrie în actul de constatare a neregulilor.

Acest act normativ adoptă și modelul Registrului de evidenţă a lemnului şi produselor din lemn, registru care să demonstreze funcţionarea corespunzătoare a sistemului „due diligence”. Registrele se păstrează o perioadă de 5 ani şi vor fi puse la dispoziţie, la cerere, autorităţilor competente.

Legalitatea provenienţei lemnului şi produselor din lemn importate şi puse în liberă circulaţie în România, în baza licenţei FLEGT, certificatului CITES sau în baza altor documente eliberate de statele terţe exportatoare, se atestă cu avizele de însoţire a mărfii emise pentru transportul acestora de la locul punerii în liberă circulaţie. În cazul lemnului provenit din statele membre ale UE, legalitatea recoltării se atestă prin documente eliberate în conformitate cu legislaţia aplicabilă pe teritoriul acestora.

Actul normativ cuprinde și o lista de fapte ce constituie contravenţii şi se sancţionează astfel:

 • nerespectarea de către operatori a obligaţiei de a implementa şi de a utiliza un sistem „due diligence“, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • neîndeplinirea de către o organizaţie de monitorizare a obligaţiei de a  menţine şi evalua periodic un sistem „due diligence”, cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei;
 • implementarea de către operatori a propriului sistem „due diligence“ care nu îndeplineşte elementele prezentate anterior, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;
 • utilizarea necorespunzătoare de către operatori a propriului sistem „due diligence“, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei;
 • utilizarea necorespunzătoare de către operatori a unui sistem „due diligence“ instituit de o organizaţie de monitorizare, cu amendă de la 1.000 lei la 6.000 lei.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

Despre autor  ⁄ Adrian Benţa

Adrian Benta este membru al Camerei Consultanților Fiscali (2007), auditor financiar stagiar, membru CAFR (2010). Are o experienţă de peste 13 ani în conducerea contabilităţii şi fiscalitatea societăţii comerciale şi conduce un cabinet propriu de consultanţă fiscală. Contact: adrian@bentaconsult.ro.

Un comentariu

Scrie un comentariu