Ministerul Justiției a pus în dezbatere publică un proiect de lege care modifică Legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de executor judecătoresc, mai ales în domeniul accesului la această profesie.

Toate schimbările au fost agreate împreună cu reprezentanții Uniunii Naționale a Executorilor Judecătorești, dar și pe baza altor propuneri, ultima lege datând din anul 2000, astfel că se impuneau unele optimizări.

Cel mai important domeniu modificat este cel al dobândirii calității de executor judecătoresc, schimbările fiind următoarele:

–      Toate examenele și concursurile în acest domeniu, respectiv examenul de definitivat, concursul de dobândire a calității de executor judecătoresc pentru persoanele care au cel puțin 6 ani vechime într-o funcție de specialitate juridică, concursul de schimbare de sediu, precum şi examenul sau, după caz, concursul de dobândire a calității de executor judecătoresc stagiar se organizează la nivel național prin intermediul Institutului Național de Pregătire și Perfecționare a Executorilor Judecătorești;

–      A fost eliminată condiția cetățeniei române pentru accesul în profesie, urmând a deveni executor judecătoresc orice cetățean român, cetățean al unui stat membru al Uniunii Europene, cetățean al unui stat aparținând Spațiului Economic European sau cetățean al Confederației Elvețiene, cu domiciliul sau reședința în România;

–      Pentru corelarea cu condițiile de acces în celelalte profesii juridice, a fost eliminată posibilitatea dobândirii fără examen sau concurs a calității de executor judecătoresc de către persoanele care au exercitat timp de 5 ani vechime funcția de judecător, procuror sau avocat și au promovat examenul de definitivat în profesia din care provin;

–      A fost introdusă o dispoziție referitoare la exercitarea funcției de executor judecătoresc după împlinirea vârstei de 70 de ani, soluția propusă pentru menținerea în profesie fiind aceea a dovedirii anuale, pe baza unui aviz medical, a îndeplinirii condiției referitoare la menținerea capacității fizice și psihice necesare exercitării funcției;

De asemenea, proiectul modifică substanțial dispozițiile actuale referitoare la stagiul de pregătire teoretică şi practică al executorilor judecătorești stagiari, acesta urmând a cuprinde 6 luni de pregătire teoretică prin frecventarea cursurilor organizate de INPPEJ și 1 an și 6 luni de pregătire practică în cadrul biroului executorului judecătoresc coordonator desemnat. Totodată, proiectul reglementează în ce constă pregătirea practică efectuată în cadrul biroului executorului judecătoresc coordonator.

Totodată, au fost reglementate aspectele referitoare la competența executorilor judecătorești, la regimul incompatibilităților, al atribuțiilor, drepturilor, obligațiilor executorilor, la suspendarea și încetarea calității de executor judecătoresc, precum și sancțiunile disciplinare pentru încălcarea articolelor de mai sus.

O altă noutate este introducerea unui Registru Național de Evidență a Executorilor Judecătorești, unde vor fi înscrise toate sediile birourilor individuale, fiecare modificare a activității, dar și “Registrul de evidență a dosarelor de executare silită și Registrul electronic de publicitate a vânzării bunurilor supuse executării silite și de evidență a licitațiilor, care funcționează ca un sistem informatic prin intermediul căruia toți executorii judecătorești verifică evidența licitațiilor şi efectuează publicitatea la nivel național a vânzării bunurilor mobile cu valoare mai mare de 2.000 de lei şi a bunurilor imobile aflate în procedura de executare silită. Necesitatea înființării acestor registre a rezultat din controalele efectuate la birourile executorilor judecătorești, scopul înființării acestor registre fiind instituirea unor proceduri transparente, astfel încât titlurile să nu fie executate de mai multe ori, procedura licitațiilor să fie transparentă”, se mai arată în proiectul de lege.

Sursa: JUST.RO

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here