Ministerul de Interne schimbă Codul rutier pentru trotinetele electrice, noile prevederi fiind legate de definiția, normele și obligațiile celor care conduc un astfel de vehicul pe drumurile publice. Proiectul de ordonanță prevede că trotinetele electrice sunt vehiculele utilizat pentru transportul unei singure persoane, cu două sau trei roți, articulat cu o bară în partea din față folosită ca dispozitiv de direcție, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu un motor electric. Așadar, transportul pasagerilor este interzis, iar pentru conducerea vehiculului, conducătorul trebuie să aibă vârsta de cel puțin 14 ani.De asemenea, în proiect se prevede și includerea bicicletelor electrice în această categorie.

Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice se modifică și se completează, după cum urmează:

La articolul 6, punctul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

„10. bicicletă – vehiculul prevăzut cu douăroți, propulsat prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor ori manivelelor. Este asimilat bicicletei vehiculul cu pedale cu pedalare asistată echipat cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h”

La articolul 6, după punctul 10 se introduce un nou punct, pct. 10¹, cu următorul cuprins:

10¹. trotineta electrică – vehiculul utilizat pentru transportul unei singure persoane, cu două sau trei roți, articulat cu o bară în partea din față folosită ca dispozitiv de direcție, a cărui viteză maximă prin construcție este mai mare de 6 km/h, dar nu depășește 25 km/h și care este echipat cu un motor electric”.

Trotinetele electrice vor fi conduse numai pe pista pentru biciclete, iar în lipsa acestei piste, vor putea circula doar pe sectoarele de drum unde viteza maximă admisă pentru circulația vehiculelor este de 50 km/h. Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani.

De asemenea, sunt prevăzute normele de conduită pentru aceste vehicule – trotinetele electrice pot fi oprite sau staționate și câte două, una lângă alta, dar pe partea carosabilă trebuie așezată lângă și în paralel cu marginea acesteia. Echiparea vehiculelor este obligatorie cu mijloace de iluminare și dispozitive reflectorizant-fluorescente, dacă se circulă după lăsarea întunericului. Nerespectarea acestor norme constituie contravenție și se sancționează cu amenda prevăzută în clasa a III-a de sancțiuni, respectiv de la 6 la 8 puncte-amendă.

După alineatul (3) al articolului 70 se introduc două noi alineate, alin. (4)-(5), cu următorul cuprins:

„(4) Casca de protecție este obligatorie pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice a căror vârstă este sub 16 ani.

(5) Se interzice transportul pasagerilor pe trotinete electrice.”

Proiectul mai prevede asimilarea în definiția de bicicletă a vehiculului cu pedale cu pedalare asistată echipat cu un motor electric auxiliar cu puterea nominală continuă mai mică sau egală cu 250 W, a cărui asistare este întreruptă atunci când ciclistul încetează să pedaleze sau este redusă progresiv pe măsură ce viteza vehiculului crește, fiind întreruptă complet înainte ca viteza vehiculului să atingă 25 km/h.

Totodată, potrivit noilor reguli, vor fi asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 6 km/h și sunt echipate cu un motor electric.

Alineatul (5) al articolului 72 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(5) Sunt asimilate pietonilor persoanele care conduc un scaun rulant de construcție specială, cele care conduc vehicule destinate exclusiv tragerii sau împingerii cu mâna, cele care se deplasează pe patine sau dispozitive cu role fără mijloace de autopropulsie, precum și cele care conduc vehicule a căror viteză maximă prin construcție nu depășește 6 km/h și sunt echipate cu un motor electric.”

Articolul 73 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art. 73 -Regulile pentru circulația pe drumurile publice a bicicletelor, a trotinetelor electrice, avehiculelor cu tracțiune animală, a conducătorilor de coloane militare, cortegii, grupuri organizate, precum și de animale se stabilesc prin regulament.”

Alineatul (1) al articolului 74 se modifică și va avea următorul cuprins:

„(1) Pe autostrăzi este interzisă circulația pietonilor, a autovehiculelor cu gabarite sau mase depășite, fără autorizație specială de transport eliberată de administratorul drumului public, conform reglementărilor în vigoare, a vehiculelor cu tracțiune animală, a animalelor, avehiculelor trase sau împinse cu mâna, a bicicletelor, trotinetelor electrice și mopedelor, a tractoarelor agricole sau forestiere și a mașinilor autopropulsate pentru lucrări agricole, precum și a vehiculelor care, prin construcție sau din alte cauze, nu pot depăși viteza de 50 km/h.”

Ai nevoie de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2002 ? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here