Prin Ordin al preşedintelui ANAF au fot aduse modificări la criteriile de selecţie prevăzute în OPANAF nr. 3.582/2013 privind organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii, publicat în Monitorul Oficial nr. 728/2013, cu modificările ulterioare.

Recentul Ordin nr. 3.564/2014 a fost publicat în Monitorul Oficial nr. 863/2014 şi va intra în vigoare de la 1 ianuarie 2015.

Contribuabili mijlocii

Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie prevăzute la art. 1 din OPANAF nr. 3.582/2014 vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor.

Pe de altă parte, în ce priveşte criteriile, ordinul de modificare prevede că pentru selecţia contribuabililor mijlocii administraţi, începând cu data de 1 ianuarie 2015, de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, după caz, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, se suspendă aplicarea a două din criteriile de selecţie prevăzute prin art. (1) alin. (4) din OPANAF nr. 3.582/2013:

  • Criteriul de bază, denumit şi criteriul valoric agregat, rezultat al agregării a 2 indicatori, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:
    • volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili (50%);
    • cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea (50%).

Dat fiind că recentul ordin de modificare priveşte numai volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili şi cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea, înţelegem că rămâne aplicabilă excepţia prevăzută la acelaşi articol 1 alin. (4) din reglementarea de bază, potrivit căreia contribuabilii în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, conform prevederilor art. 237 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 78^1 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor fi selectaţi drept contribuabili mijlocii;

  • Criteriul insolvenţei, cel de-al doilea criteriu care se suspendă de la aplicare priveşte contribuabilii cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi sub incidenţa legii insolvenţei, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe fiscale înscrise la masa credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane lei.

Contribuabili decăzuţi din categoria de mari contribuabili

Potrivit aceluiaşi ordin de modificare, contribuabilii care, începând cu data de 1 ianuarie 2015, nu mai au calitatea de mari contribuabili, conform prevederilor Ordinului preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală nr. 3.581/2013 privind organizarea activităţii de administrare a marilor contribuabili, aflaţi sub incidenţa prevederilor legale privind insolvenţa, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe fiscale înscrise la masa credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane de lei, vor fi preluaţi spre administrare, începând cu aceeaşi dată, de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz.

Motivare

Referatul de aprobare a proiectului de ordin invocă necesitatea reorganizării activităţii de administrare, în vederea îmbunătăţirii colectării veniturilor bugetare. Astfel, prin modificările aduse s-a urmărit “îmbunătăţirea modului de segmentare a contribuabililor care generează o pondere importantă a veniturilor bugetare”, precum şi “administrarea acestora printr-o structură special creată în acest scop”.

Sediile secundare

Tot în contextul prevederilor referitoare la contribuabilor mijlocii, reamintim şi o altă modificare adusă la OPANAF nr. 3.582/2013, prin OPANAF nr. 3001/2014, publicat în M.Of. nr. 733/2014, potrivit căreia sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi de Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz, în a căror rază teritorială îşi are domiciliul fiscal contribuabilul care le-a înfiinţat.

(P) Aveţi nevoie de acte normative actualizate la zi? Le puteţi cumpăra online (format PDF, MOBI) de pe Lege5.ro! Lege5 este cel mai performant soft de documentare legislativă din România şi este creat pentru a fi utilizat pe orice dispozitiv aveţi la îndemână: Online, Mobile, Desktop şi Cloud.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here