Anul școlar 2023-2024 aduce o schimbare de paradigmă în privința acordării burselor școlare, impusă, în primul rând, de intrarea în vigoare a Legii învățământului preuniversitar nr. 198/2023.

Ministerul Educației a anunțat pe pagina de Facebook că a răspuns „celor mai frecvente întrebări primite din școli, în ultimele zile, pe tema acordării buselor școlare”.

Elemente de noutate

 • bursele de merit: se acordă pentru minimum 30% din elevii din fiecare clasă de gimnaziu şi liceu dintr-o unitate de învățământ preuniversitar, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale; acolo unde situația o impune, potrivit metodologiei, lista de beneficiari va fi extinsă pentru a cuprinde toți elevii cu media mai mare sau egală cu 9,50;
 • bursele de merit pentru elevii de clasa a V-a se vor acorda în ordinea descrescătoare a mediilor calculate ca medie aritmetică, având două zecimale, fără rotunjire, a notelor obținute de elevi pe parcursul primelor două intervale de învățare din anul școlar în curs (în acest caz, bursele se plătesc începând cu luna februarie, inclusiv pentru luna ianuarie, până la finalul anului școlar);
 • bursele de merit pentru elevii de clasa a IX-a se vor acorda pe baza mediilor de admitere în învățământul liceal sau profesional;
 • bursele de merit se acordă și pentru premiile I, II sau III la etapele județene ale olimpiadelor școlare, respectiv elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru participarea la olimpiadele internaționale;
 • bursele sociale se acordă elevilor din familii monoparentale, inclusiv pentru elevii cu unul dintre părinți decedați, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie.

Cuantumuri

 • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
 • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
 • Bursă de merit: 450 lei
 • Bursă socială: 300 lei
 • Bursă pentru mame minore: 700 lei
 • Bursă tehnologică: 300 lei

Valoarea burselor poate fi suplimentată de către consiliile de administraţie a unităţilor de învăţământ în funcţie de sumele alocate de autorităţile administraţiei publice locale sau alte venituri obţinute potrivit legii.

Bursa de excelenţă olimpică I (gimnaziu și liceu) recompensează elevii care obțin premiile I, II, III și mențiune la: olimpiadele școlare internaționale sau la campionatele sportive școlare internaționale recunoscute de Ministerul Educației și la Jocurile Olimpice în parteneriat cu Comitetul Olimpic și Sportiv Român.

Bursa de excelenţă olimpică II (gimnaziu și liceu) recompensează elevii care obțin premiile I, II și III la olimpiadele școlare naționale organizate și finanțate de Ministerul Educației.

Bursa de merit (gimnaziu și liceu) apreciază și încurajează efortul celor mai buni 30% elevi din fiecare clasă, în ordinea descrescătoare a mediilor generale anuale / a mediilor de admitere (clasa a IX-a) / a mediilor primelor două module (clasa a V-a) și celor cu rezultate mai mari sau egale cu 9.50; Elevilor din loturile restrânse de pregătire pentru olimpiadele internaționale; Premianților (I, II sau III) la olimpiadele şcolare județene; Premianților (I) la concursurile şcolare și extrașcolare naţionale recunoscute și finanțate sau nefinanțate de Ministerul Educaţiei; Premianților (medalii de aur) la campionatele naţionale organizate de federaţiile sportive naţionale în sporturi olimpice.

Bursa socială (primar, gimnazial, liceal, A doua șansă (minori), inclusiv frecvență redusă) susține participarea școlară a:

 • elevilor din familii cu un venit mediu net lunar/membru de familie, pe ultimele 12 luni, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie;
 • elevilor cu unul sau ambii părinți decedați, respectiv a celor asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială;
 • elevilor din familii monoparentale;
 • elevilor cu deficienţe/afectări funcţionale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor şi funcţiilor organismului;
 • elevilor din familii care beneficiază de venit minim de incluziune.

Bursa tehnologică (înlocuiește bursa profesională care se acorda conform HG nr. 1062/30.10.2012) susține participarea și reușita școlară a elevilor înmatriculați în cadrul specializărilor din învățământul profesional.

Până pe 20 octombrie, ISJ-urile din țară vor trimite la minister lista cu elevii beneficiari, iar plata burselor pentru lunile septembrie și octombrie se va face la data de 15 noiembrie.

Vezi aici Legea învățământului preuniveristar nr. 198/2023

Vezi aici articole relevante despre educație și învățământ

www.lege5.ro

Rapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here