Un recent ordin al preşedintelui ANAF reglementează organizarea activităţii de administrare a contribuabililor mijlocii. Astfel, OPANAF nr. 3582/2013, publicat în Monitorul Oficial nr. 728/2013, intră în vigoare de la 1 ianuarie anul viitor, dată de la care se abrogă şi Ordinul nr. 2.731/2010 publicat în Monitorul Oficial nr. 820 şi 820 bis din 8 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare.

Începând cu data de 1 ianuarie 2014, conform art. 1 din actul normativ menţionat, administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti, prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, administrează contribuabilii, persoane juridice române, cu excepţia instituţiilor publice, care au domiciliul fiscal în raza teritorială a judeţelor sau a municipiului Bucureşti, după caz, inclusiv entităţile rezultate în urma divizării ori a fuziunii cu alţi contribuabili şi sucursalele contribuabililor persoane juridice străine care îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul României şi îndeplinesc anumite criterii de selecţie.

Atenţie! Prin excepţie, în categoria contribuabililor mijlocii intră şi contribuabilii nerezidenţi pentru care contribuabilii mijlocii au calitatea de reprezentanţi sau reprezentanţi fiscali.

Criteriile de selecţie

Criteriul valoric agregat, este criteriul de bază şi rezultă din agregarea a 2 indicatori, selectaţi din punct de vedere economic şi bugetar în următoarele proporţii:

  • volumul obligaţiilor fiscale datorate, declarate de către contribuabili – 50%;
  • cifra de afaceri raportată în situaţiile financiare încheiate la data de 31 decembrie a anului anterior celui în care se efectuează actualizarea – 50%.

Atenţie! Contribuabilii în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului nu vor fi selectaţi drept contribuabili mijlocii.

Criteriul insolvenţei: sunt contribuabili cu domiciliul fiscal pe raza fiecărui judeţ, aflaţi sub incidenţa Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, cu modificările şi completările ulterioare, care au creanţe fiscale totale, respectiv creanţe fiscale înscrise la masa credală, cât şi acumulate ulterior deschiderii procedurii insolvenţei, mai mari de 3 milioane lei.

Sediile secundare

Sediile secundare ale contribuabililor mijlocii sunt administrate de administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz, în a căror rază teritorială acestea îşi desfăşoară activitatea.

Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii prevăzuţi la art. 1 se va publica pe pagina de internet a Ministerului Finanţelor Publice – portalul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală.

Divizări şi fuziuni

Ordinul ANAF distinge câteva situaţii posibile, şi anume:

  • contribuabilii rezultaţi în urma divizării unui contribuabil mijlociu vor fi administraţi în continuare în condiţiile acestui nou ordin.
  • contribuabilul nou-rezultat din fuziunea unui contribuabil mijlociu cu un alt contribuabil va fi administrat de către administraţiile judeţene ale finanţelor publice şi Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, după caz.
  • dacă un contribuabil care nu se înscrie în categoria contribuabililor mijlocii absoarbe prin fuziune un contribuabil mijlociu, acesta va fi preluat spre administrare de administraţiile finanţelor publice pentru contribuabilii mijlocii, în termen de 10 zile de la data înregistrării acestei operaţiuni la registrul comerţului.

adm.contrib.mijl
Sursa foto: Lege5.ro

Contribuabili inactivi

Contribuabilii mijlocii aflaţi în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, precum şi contribuabilii declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 781 din Codul de procedură fiscală, vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, începând cu data de 1 ianuarie a anului următor celui în care au devenit inactivi sau au intrat în inactivitate temporară şi vor fi predaţi spre administrare, pe bază de protocol de predare-primire, organelor fiscale teritoriale care au competenţă în administrarea acestora.

În situaţia în care, de la data actualizării listelor şi până la data de 1 ianuarie a anului următor, unii dintre contribuabilii care urmează a fi preluaţi în administrare de administraţiile judeţene ale finanţelor publice sau Direcţia generală regională a finanţelor publice Bucureşti prin Administraţia fiscală pentru contribuabilii mijlocii, au fost declaraţi inactivi potrivit dispoziţiilor art. 781 din CPF, sau au intrat în inactivitate temporară înscrisă în registrul comerţului, aceştia vor rămâne în administrarea fostului organ fiscal teritorial.

Ce se întâmplă dacă nu mai îndepliniţi criteriile?

Contribuabilii mijlocii care nu mai îndeplinesc criteriile de selecţie vor fi scoşi din administrarea administraţiilor judeţene ale finanţelor publice sau a Administraţiei fiscale pentru contribuabilii mijlocii din cadrul Direcţiei generale regionale a finanţelor publice Bucureşti, după caz, după 2 ani consecutivi în care nu îndeplinesc aceste criterii de selecţie.

Actualizarea listelor

Lista nominală a contribuabililor mijlocii se aprobă prin ordin al preşedintelui ANAF şi se publică pe pagina de internet a MFP – portalul ANAF. Lista contribuabililor se actualizează anual, prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, conform criteriilor de selecţie.

Lista se întocmeşte până la data de 30 noiembrie a fiecărui an.

Lista nominală a sediilor secundare ale contribuabililor mijlocii se actualizează anual şi se publică, până la data de 30 noiembrie, pe portalul ANAF.

Contribuabilii mijlocii prevăzuţi în anexa la Ordinul preşedintelui ANAF nr. 2.731/2010, cu modificările şi completările ulterioare, vor rămâne în administrarea organelor fiscale competente până la data 1 ianuarie 2014.

OPANAF nr. 3582/2013 poate fi consultat pe Lege5 Online – noul serviciu de documentare legislativă realizat de Indaco Systems.

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here