Într-un material anterior am început prezentarea oportunităţilor oferite de Codul fiscal pentru motivarea personalului, prezentând reglementările legislative referitoare la tichetele de masă, tichetele cadou şi cele de creşă. Vă invităm să descoperiţi în continuare aspecte importante privind schemele de pensii facultative şi asigurările voluntare de sănătate.

Schemele de pensii facultative

Contribuţiile la fonduri de pensii facultative potrivit Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare, şi cele reprezentând contribuţii la schemele de pensii facultative, calificate astfel în conformitate cu legislaţia privind pensiile facultative de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, efectuate către entităţi autorizate, stabilite în state membre ale Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European, plătite în scopul personal al contribuabilului, indiferent dacă activitatea se desfăşoară individual sau într-o formă de asociere, sunt deductibile în limita echivalentului în lei a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

Contribuţiile la un fond de pensii facultative se stabilesc conform regulilor acelei scheme de pensii facultative, se reţin şi se virează de către angajator, odată cu contribuţiile de asigurări sociale obligatorii, sau de către participant, lunar, în contul fondului de pensii specificat în actul individual de aderare.

Contribuţia la un fond de pensii facultative poate fi de până la 15% din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia al persoanei care adera la un fond de pensii facultative.

Contribuţia prevăzută poate fi împărţită între angajat şi angajator potrivit prevederilor stabilite prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa acestuia, pe baza unui protocol încheiat cu reprezentanţii angajaţilor.

Pentru nevirarea la termen a contribuţiilor, Comisia verifică modul de stabilire a dobânzilor şi penalităţilor de întârziere calculate de administrator, în conformitate cu reglementările în vigoare referitoare la sumele nevirate la termen pentru obligaţii bugetare.

Administratorul este obligat să notifice angajatorului, Comisiei şi participantului neîndeplinirea obligaţiei faţă de fondul de pensii facultative.

Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative,  este deductibilă pentru fiecare participant din venitul salarial brut lunar sau din venitul asimilat acestuia, în limita unei sume reprezentând echivalentul în lei a 400 euro, într-un an fiscal.

Suma reprezentând contribuţiile la fondurile de pensii facultative ale unui angajator proporţional cu cota acestuia de participare este deductibilă, la calculul profitului impozabil, în limita unei sume reprezentând, pentru fiecare participant, echivalentul în lei a 400 euro, într-un an fiscal.

În vederea recuperării obligaţiei financiare a angajatorului, administratorul poate solicită aplicarea măsurilor de executare silită asupra angajatorului, potrivit dispoziţiilor Codului de procedura civilă.

Asigurări voluntare de sănătate

Asigurările voluntare de sănătate reprezintă un sistem facultativ prin care un asigurător constituie, pe principiul mutualităţii, un fond de asigurare, prin contribuţia unui număr de asiguraţi expuşi la producerea riscului de îmbolnăvire, şi îi indemnizează, în conformitate cu clauzele stipulate în contractul de asigurare, pe cei care suferă un prejudiciu, din fondul alcătuit din primele încasate, precum şi din celelalte venituri rezultate că urmare a activităţii desfăşurate de asigurător şi fac parte din gama asigurărilor facultative conform Legii nr. 136/1995 privind asigurările şi reasigurările în România, cu modificările şi completările ulterioare (art. 348 alin. (1) din Legea nr. 95/2006).

Cheltuielile cu primele de asigurare voluntară de sănătate conform Legii nr. 95/2006, republicată, suportate de angajator pentru angajaţii proprii, sunt deductibile în limita a 400 euro anual pentru fiecare persoană.

Ai nevoie de Legea nr. 204/2016 privind pensiile facultative? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here