Comisia Europeană a autorizat, pe 20 aprilie 2011, o schemă de ajutoare de stat având un buget de 1,3 miliarde lei (aproximativ 304 milioane euro), al cărei obiectiv este sprijinirea fermierilor din România care întâmpină dificultăţi din cauza crizei economice.

Ajutoarele din cadrul acestei scheme pot fi acordate până la 31 decembrie 2011 şi vor lua forma unor subvenţii directe. Această schemă face parte din Cadrul temporar pentru măsuri de ajutoare de stat destinate să sprijine accesul la finanţare în contextul crizei financiare şi economice actuale, adoptat de Comisie în decembrie 2010 pentru a permite statelor membre să acorde ajutoare în suma limitată producătorilor agricoli primari.

Schema este accesibilă tuturor fermierilor din toate sub-sectoarele producţiei agricole primare, cu condiţia ca aceştia să nu fi fost deja în dificultate la 1 iulie 2008 (cu alte cuvinte, înainte de începerea crizei), şi este limitată în timp până la 31 decembrie 2011.

Se oferă ajutoare sub formă de subvenţii directe, în suma de până la 15.000 euro pe fermier, calculate pe baza unor parametri tehnici (sumă pe hectar şi unitate animal viu).

Schema lansată de România respectă toate condiţiile prevăzute de Cadrul temporar de criză. În particular, autorităţile române au demonstrat că schema este necesară, proporţională şi oportună pentru a corecta o perturbare gravă a economiei. Comisia a considerat, aşadar, că schema poate fi aprobată în temeiul articolului 107 alineatul (3) litera (b) din Tratatul privind funcţionarea Uniunii Europene.

Comisia a autorizat deja în februarie, ca parte a Cadrului temporar de criză, o schemă de credite subvenţionate pentru fermieri, cu un buget de 120 milioane lei (aproximativ 30 milioane euro).

Sursa: Comisia Europeană

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here