Autorităţile române au transmis Comisiei europene notificarea oficială a schemei de sprijin privind energia  electrică produsă din  surse  regenerabile de energie prin sistemul cotelor obligatorii de energie electrică combinat cu tranzacţionarea certificatelor verzi. Acest demers reprezintă ultima etapă înainte de punerea efectivă în practică a schemei de institutiile abilitate din România.

Consiliul Concurenţei a avizat notificarea elaborată de Autoritatea Naţională de Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE) referitoare la acestă schemă, înainte de a fi transmisă forului european.

Până în prezent, schema de sprijin pentru producătorii de energie electrică din surse regenerabile, instituită prin Legea nr. 220/2008, nu s-a aplicat întrucât măsurile de sprijin prevăzute sunt de natura ajutorului de stat sau susceptibile de a constitui ajutor de stat, pentru aplicarea acestora fiind necesară autorizarea prealabilă a Comisiei Europene.

Schema a fost notificată informal Comisiei Europene în iulie 2010 şi a făcut obiectul mai multor etape de consultări tehnice şi schimburi de informaţii cu forul comunitar, în scopul respectării prevederilor Orientărilor comunitare privind ajutorul de stat pentru protectia mediului. Ca urmare a consultĂrilor dintre autorităţile române şi Comisia Europeană, ANRE în colaborare cu Ministerul Economiei, ComerŢului şi Mediului de Afaceri şi Consiliul  Concurenţei a elaborat un Proiect de Ordonanţă de urgenţă care modifică şi completează Legea 220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie, astfel încât să fie îndeplinite cerinţele  Comisiei privind compatibilitatea măsurilor de sprijin cu legislaţia în domeniu. Proiectul de ordonanţă de urgenţă şi Nota de fundamentare sunt deschise spre consultare din data de 3 iunie a.c.

Principalele amendamente propuse

● Proiectul de act normativ vizează evitarea supracompensării pe ansamblu a producătorilor şi cumulul ajutoarelor de stat din mai multe surse.

● De asemenea, faţă de prevederile Legii nr. 220/2008, prin proiectul de ordonanţă, numărul de certificate verzi va fi redus pentru anumite tehnolologii, astfel: de la 3 certificate la 2 certificate pentru energia electrică obţinută din energie geotermală, biomasă (alta decât cea provenită din culturi energetice), biolichide, biogaz, iar pentru gazul de procesare a deşeurilor şi gazul de fermentare a nămolurilor numărul de certificate a fost redus de la 3 la 1.

A fost menţinut nemodificat numărul de certificate verzi pentru energie hidraulică, eoliană, solară şi biomasă obţinută din culturi energetice. Proiectul Ordonanţei de Urgenţă poate fi consultat pe site-ul ANRE: www.anre.ro

Autorităţile române consideră că principalele puncte de divergenţă cu legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat au fost clarificate atât în cadrul ultimelor consultări tehnice, cât şi prin documentaţia ce face parte integrantă din notificare şi speră să obţină o decizie favorabilă din parte Comisiei Europene, până la începutul lunii august. Se estimează că, după  obţinerea deciziei Comisiei, de acest sistem vor beneficia aproximativ 500 operatori  economici care vor dezvolta proiecte de producere a energiei electrice din surse  regenerabile, contribuind astfel la atingerea obiectivelor de dezvoltare durabilă asumate de statul român în cadrul Strategiei Uniunii Europene la nivelul anului 2020.

Sursa: Consiliul Concurenţei

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here