Ordinul nr. 348/2023 instituie o schemă de ajutor de minimis transparentă pentru acordarea de sprijin întreprinderilor în vederea listării la bursă, în cadrul Planului naţional de redresare şi rezilienţă, componenta C9 (Suport pentru sectorul privat, cercetare, dezvoltare şi inovare), investiţia I3 (Scheme de ajutor pentru sectorul privat), măsura 2 (Schema de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă).

Se va acorda sprijin financiar sub formă de grant întreprinderilor care doresc să emită acţiuni, precalificate pentru admiterea la tranzacţionare, în conformitate cu condiţiile Bursei de Valori Bucureşti, pe baza principiului „primul venit, primul servit”.

Până la 30 iunie 2025, un număr de minimum 280 de întreprinderi vor fi beneficiare ale acestei investiţii.

Prezenta schemă de ajutor de minimis se aplică tuturor întreprinderilor care îndeplinesc cumulativ condiţiile următoare:

a) sunt societăţi pe acţiuni sau societăţi cu răspundere limitată pentru care se completează Declaraţia de angajament cu privire la transformarea întreprinderii în societate pe acţiuni;

b) sunt societăţi cu capital majoritar privat;

c) au sediul social în România.

Prezenta schemă de ajutor de minimis nu se aplică:

a) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectoarele pescuitului şi acvaculturii;

b) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole;

c) ajutoarelor acordate întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în sectorul prelucrării şi comercializării produselor agricole, în următoarele cazuri:

(i) atunci când valoarea ajutorului este stabilită pe baza preţului sau a cantităţii produselor în cauză achiziţionate de la producătorii primari sau introduse pe piaţă de întreprinderile în cauză;

(ii) atunci când ajutorul este condiţionat de transferarea lui parţială sau integrală către producătorii primari;

d) ajutoarelor destinate activităţilor legate de export către ţări terţe sau către state membre, respectiv ajutoarelor legate direct de cantităţile exportate, ajutoarelor destinate înfiinţării şi funcţionării unei reţele de distribuţie sau destinate altor cheltuieli curente legate de activitatea de export;

e) ajutoarelor condiţionate de utilizarea preferenţială a produselor naţionale faţă de cele importate;

f) ajutoarelor acordate pentru achiziţia de vehicule de transport rutier de mărfuri.

Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 8% din valoarea subscrierilor la oferta publică iniţială primară, în limita sumei de 200.000 euro/întreprindere pentru admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, respectiv în limita sumei de 25.000 de euro/întreprindere pentru admitere la tranzacţionare prin sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti (piaţa AeRO).

În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea ajutorului de minimis este de maximum 100.000 de euro/întreprindere.

 Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 8% din valoarea subscrierilor la oferta publică iniţială primară, în limita sumei de 200.000 euro/întreprindere pentru admitere la tranzacţionare pe piaţa reglementată administrată de Bursa de Valori Bucureşti, respectiv în limita sumei de 25.000 de euro/întreprindere pentru admitere la tranzacţionare prin sistemul multilateral de tranzacţionare administrat de Bursa de Valori Bucureşti (piaţa AeRO).

În cazul întreprinderilor care efectuează transport rutier de mărfuri în contul terţilor sau contra cost, valoarea ajutorului de minimis este de maximum 100.000 de euro/întreprindere.

Intensitatea ajutorului de minimis este de maximum 70% din totalul cheltuielilor eligibile.

Află mai multe despre:

www.lege5.roRapid actualizată, platforma Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, consultarea doctrinei sau informații despre companii. 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here