Termenul de intrare în vigoare prevăzut la articolul 9 din Legea nr. 236/2020 pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare, produse pescărești și de acvacultură, se prorogă până la data de 1 ianuarie 2022. Aceasta este una din prevederile Ordonanța de urgență nr. 225/2020 

Astfel, acordarea unei sume lunare cuprinse între între 10.000 şi 20.000 euro producătorilor agricoli care comercializează produse primare a fost amânată.

Potrivit legii, producătorii agricoli, acvacultori sau pescari comerciali vor putea cere până la 20.000 de euro anual ca primă de comercializare. “Valoarea primei de comercializare reprezintă contravaloarea în lei a 200 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate către unități de procesare și nu poate depăși 20.000 de euro anual/beneficiar, respectiv contravaloarea în lei a 100 euro/tonă/10.000 ouă pentru produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, comercializate direct pentru consum, care nu poate depăși 10.000 de euro anual/beneficiar” prevede textul legii.

Beneficiază de prevederile prezentei legi persoanele fizice și juridice, persoanele fizice autorizate/întreprinderile familiale/întreprinderile individuale din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) dețin în proprietate sau în arendă suprafețe de teren agricol, luciu de apă sau construcții destinate producției agricole pe teritoriul României;
b) posedă atestat de producător sau documente de înregistrare ori licență de acvacultură sau licență de pescuit comercial, după caz, emise de autoritățile române;
c) comercializează pe piață produsele agricole primare, produsele pescărești și de acvacultură, din producția proprie;
d) fac dovada comercializării produselor agricole primare pentru care posedă atestat de producător sau licență de acvacultură ori licență de pescuit comercial, după caz.

Prima de comercializare se acordă la cerere, pe baza următoarelor documente:

a) adeverința care să ateste, conform înscrisurilor de la registrul agricol, suprafața de teren cultivată, suprafața de amenajări specifice destinate cultivării, suprafața de luciu de apă, respectiv numărul de animale/păsări/familii de albine deținută/deținut de către solicitant;
b) atestatul de producător vizat la zi sau documentele de înregistrare ori licența de acvacultură sau licența de pescuit comercial, după caz;
c) dovada comercializării produselor agricole primare și/sau a produselor pescărești și de acvacultură

Însă, aşa cum precizam mai sus, aceste sume vor putea fi acordate abia de anul viitor, după cum prevede ordonanţă de urgenţă.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

 

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here