Ministerul Agriculturii vrea să acorde un nou tip de ajutor pentru fermierii români prin acordarea, sub formă de rambursare a diferenței dintre rata accizei standard și rata accizei reduse. Rata accizei reduse pentru motorina utilizată la desfășurarea activităților în acvacultură este de 99,498 lei/1.000 litri.

La acest moment, producătorii din domeniul vegetal, din zootehnie sau apicultorii primesc un sprijin de 1,4185 lei/litru, astfel că proiectul postat în dezbatere publică pe pagina ministerului Agriculturii prevede modificarea acestor prevederi și instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru reducerea accizei la motorină. Conform proiectului, beneficiarii schemei de ajutor sunt întreprinderile mici și mijlocii care își desfășoară activitatea în acvacultură, respectiv persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și familiale, ori persoane juridice.

Sunt exceptate de la acordarea ajutorului de stat următoarele situații:
  • Întreprinderea care se află în dificultate
  • Întreprinderile fac obiectul unui ordin de recuperare neexecutat
  • Întreprinderile nu pot solicita ajutor din partea Fondului European pentru pescuit și afaceri maritime.
Criteriile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească beneficiarii sunt:
  1. Este înscris în Registrul Unităților de Acvacultură al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură (ANPA)
  2. Furnizează date statistice la ANPA privind suprafețele și producțiile realizate, în conformitate cu activitățile prevăzute în programele statistice și actele juridice comunitare în domeniului pescăresc.
După verificarea acestor criterii,  cererea de acord prealabil, depusă la ANPA, este admisă într-un termen de 15 zile lucrătoare de la data solicitării. Proiectul prevede și lista actelor necesare depunerii acestor cereri, care cuprinde, printre altele, documentele justificative ale întreprinderii și copiile facturilor.

Valoarea totală maximă a schemei de ajutor de stat, pentru perioada 2017-2020 este de 22.128.60 mii lei și va fi acordată din bugetul ministerului Agriculturii.

Perioada de aplicare a schemei de ajutor de stat este de la data intrării în vigoare a Hotărârii, până la 31 decembrie 2020. Proiectul de hotărâre va sta în dezbatere publică timp de 10 zile, apoi va fi adoptat de Guvern. 

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here