Ministerul Culturii a lansat în consultare publică proiectul de Ordonanţă de Urgenţă privind instituirea unei scheme de ajutor de minimis şi a unei scheme de ajutor de stat pentru relansarea sectorului cultural, un număr de aproximativ 5.700 de operatori culturali urmând să beneficieze de această iniţiativă.

Suma totală aferentă celor două scheme va fi împărţită astfel:

  • 60% pentru sectorul cultural independent din România prin schema de ajutor de minimis;
  • 40% pentru evenimente culturale şi festivaluri (20%), respectiv librării şi edituri (20%) prin schema de ajutor de stat.

Potrivit Notei de fundamentare a proiectului, suma totală alocată Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea sectorului cultural este de 161.200.000 lei şi va fi suportată în proporţie de 85% din fonduri externe nerambursabile (POC 2014-2020) şi diferenţa de la bugetul de stat, din care 145.050.000 lei reprezintă buget alocat schemei de ajutor de stat, iar diferenţa reprezintă cheltuieli de management aferente gestionării şi implementării Schemei de ajutor de stat pentru susţinerea sectorului cultural.

Schema cuprinde patru măsuri, respectiv granturi pentru organizarea de festivaluri culturale, granturi pentru organizarea de evenimente culturale, granturi pentru librării şi granturi pentru edituri, numărul estimat de beneficiari ai ajutorului de stat fiind de aproximativ 700 operatori culturali.

www.lege5.roRapid actualizată, platforma legislativă Indaco Lege5 este instrumentul ideal pentru urmărirea modificărilor legislative, mai ales în contexul decretării stării de urgență pe teritoriul României.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here