Modificările aduse de HG nr. 453/2013 la HG nr. 274/2013 (privind acordarea ajutoarelor de minimis pentru investiţiile realizate de IMM-uri) au dus şi la completarea Ghidului solicitantului cu informaţii referitoare la înregistrarea online a cererilor de acord pentru finanţare.
În continuare, vă vom prezenta care este procedura înregistrării online a cererilor.

Atenţie! Prima sesiune de depunere va avea loc între 16 august şi 31 octombrie 2013, în limita bugetului anual alocat. 400 de milioane de lei este bugetul maxim al schemei de ajutor de minimis.

UTILIZAREA SISTEMULUI INFORMATIC PENTRU ÎNREGISTRARE

Conform procedurii prevăzute în Ghidul solicitantului, înregistrarea online a cererilor de acord se va face de către întreprindere prin accesarea şi completarea unui formular care va fi pus la dispoziţie de către Ministerul Finanţelor Publice (MFP).
La completarea formularului va fi nevoie de:
• denumirea întreprinderii;
• codul de identificare fiscală;
• denumirea activităţii pentru care se solicită finanţarea;
• codul CAEN al activităţii pentru care se solicită finanţarea;
• valoarea proiectului de investiţii (în lei);
• valoarea ajutorului de minimis solicitat (în lei);
• numele şi prenumele persoanei autorizate să reprezinte legal întreprinderea;
• funcţia.
După completare, trebuie apăsat butonul “Trimite”. Apoi, pe ecran va fi afişat numărul de înregistrare al cererii de acord pentru finanţare şi un link spre recipisa generată automat în urma acestui proces.
Precizări:
» Ce este recipisa? Un document electronic, generat automat de sistemul informatic, semnat electronic cu certificatul digital al Ministerului Finanţelor Publice, prin care este confirmată înregistrarea unui formular electronic în sistem. Recipisa conţine, dacă cererea la care se referă a fost corect întocmită, numărul de ordine, conform Ghidului solicitantului.
» Dacă primiţi un mesaj de eroare, e posibil ca informaţiile introduse să fie greşite. Faceţi corecturile necesare şi retrimiteţi cererea.
» În cazul în care bugetul alocat schemei se epuizează, sistemul nu va mai permite înscrierea de cereri.

CONŢINUTUL RECIPISEI

În urma efecturării paşilor enumeraţi mai sus, solicitantul va primi acces la recipisa generată automat.
Dacă informaţiile au fost introduse corect şi cererea se încadrează în limita bugetului alocat, recipisa va conţine aceste informaţii:
• numărul de înregistrare al cererii;
• codul de identificare fiscală;
• codul CAEN al activităţii pentru care se solicită finanţarea;
• numărul de ordine;
• valoarea proiectului de investiţii (în lei);
• valoarea ajutorului de minimis solicitat (în lei);
• data şi ora solicitării;
• perioada în care întreprinderea poate depune sau transmite prin poştă/curier, la Registratura generală a MFP-ului, cererea de acord pentru finanţare (plus documentele justificative).
În caz contrar (completarea eronată a formularului/ cererea nu se încadrează în limita bugetului alocat), recipisa va conţine aceste informaţii:
• numărul de înregistrare al cererii;
• codul de identificare fiscală;
• codul CAEN al activităţii pentru care se solicită finanţarea;
• valoarea proiectului de investiţii (în lei);
• valoarea ajutorului de minimis solicitat (în lei);
• data şi ora solicitării;
• menţiunea “cerere respinsă”;
• motivarea respingerii.

ALTE PRECIZĂRI

În timpul sesiunii de depunere, MFP-ul va publica zilnic lista cererilor de acord înregistrate online.
Cererile de acord vor fi validate în urma înregistrării online, iar apoi va fi necesară trimiterea acestora la Registratura generală a MFP-ului, împreună cu documentele justificative, prin poştă sau curier.
• Descarcă “Ghidul solicitantului” (forma revizuită / format PDF)

• Descarcă Formularele aferente Cererii de acord pentru finanţare (format Word)

Sursa: MFP/Ghidul solicitantului

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here