Bugetul alocat schemei de ajutor de stat pentru anul 2018 a fost aprobat, conform unei hotărâri de guvern, la suma maximă de 56.000.000 lei.

Conform datelor oficiale, prin cererile iniţiale depuse la APIA de către solicitanţii ajutorului de stat, s-a solicitat suma de 88.685.496 lei, iar prin Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pentru anul 2018 s-a aprobat cu această destinaţie suma de 56.000.000 lei.

În urma analizei execuţiei bugetare pe primele 8 luni ale anului 2018, Ministerul Agriculturii susține că a rezultat că pentru plata serviciilor prestate în anul 2018 la  speciile ovine şi caprine este necesară suplimentarea sumei cu 3.900.000 lei. Această sumă va fi asigurată de la bugetul de stat, din valoarea totală, pentru anul 2018, a schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”.

Astfel, pentru schema de ajutor de minimis, valoarea totală devine 700.000 lei.

Alineatul (5) al articolului 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, se modifică după cum urmează:

(5) Suma alocată pentru plata ajutoarelor de stat pentru anul 2018 este de maximum 59.900.000 lei, din care 27.000.000 lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine şi ecvine, respectiv 32.900.000 lei pentru speciile ovine şi caprine, şi se asigură de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru anul 2018.

Art. II. Alineatul (2) al articolului 11 din Hotărârea Guvernului nr. 9/2018 privind aprobarea schemei „Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susţinere a crescătorilor de porci din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa în vederea producerii cărnii de porc”, se modifică după cum urmează:

(2)Valoarea totală a schemei de ajutor de minimis, pentru anul 2018, este de 700.000 lei, în limita sumelor aprobate Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu această destinaţie, de la bugetul de stat.

Ajutorul de minimis reprezintă numărul de purcei primiţi cu titlu gratuit din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa de beneficiari, iar valoarea acestuia se calculează solicitantului ajutorului, respectiv furnizorul de purcei, prin înmulţirea numărului de purcei cu 250 lei/cap purcel.

Pentru a beneficia de acest program, crescătorii de porci trebuie să îndeplinească următoarele condiţii de eligibilitate:

–          să deţină exploataţii înregistrate sau autorizate sanitar veterinar,

–          să încheie un contract cu un procesator sau cu altă persoană juridică,

–          să primească cu titlu gratuit, un număr par de purcei, minim 2 şi maxim 10, de la un procesator sau de la o altă persoană juridică, cu care are încheiat contract,

–          să livreze minimum 50% din purceii primiţi cu titlu gratuit, la procesatorul sau la altă persoană juridică, cu care a încheiat contract, la o greutate, în viu, de minim 130 kg/cap, să respecte structura raţiei furajere stabilită în contractul cu procesatorul sau cu o altă persoană juridică şi să deţină registrul individual al exploataţiei.

Sursa: Ministerul Agriculturii

Ai nevoie de Legea nr. 2/2018? Poți cumpăra actul la zi, în format PDF şi MOBI, de AICI!
comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here