Prin Hotărârea Guvernului nr. 857/2011, publicată în Monitorul Oficial nr. 621 din 1 septembrie se stabilesc contravenţiile la normele din domeniul sănătăţii publice, precum şi sancţiunile aplicabile.

Hotărârea intră în vigoare la 11 septembrie a.c.

Prin Legea nr. 254/2010 a fost abrogată Legea nr.98/1994 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele legale de igienă şi sănătate publică, cu obligaţia în sarcina Guvernului de a adopta o hotărâre privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor la normele din domeniul sănătăţii publice. Hotărârea defineşte normele din domeniul sănătăţii publice ca fiind setul de reguli, standarde şi criterii, cu caracter obligatoriu, stabilite pe componente specifice domeniului sănătăţii publice, aflate în competenţa de reglementare a Ministerului Sănătăţii  Contravenţii la normele generale de igienă privind funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor.

Prin actul normativ se stabilesc:

– contravenţii la normele generale de igienă privind: funcţionarea unităţilor cu risc pentru sănătatea populaţiei, precum şi privind conformitatea produselor; mediul de viaţă şi de muncă; aprovizionarea cu apă a populaţiei; colectarea şi îndepărtarea reziduurilor; unităţile de folosinţă publică;

– contravenţii la normele privind sistemul naţional de asistenţă medicală de urgenţă şi de prim ajutor calificat;

– contravenţii la normele privind prevenirea şi combaterea bolilor transmisibile şi la normele de igienă pentru unităţile sanitare;

– contravenţii la normele de igienă în mijloacele de transport şi în zonele de infrastructură aferente activităţilor de transport;

– contravenţii la normele igienico-sanitare pentru alimente şi la normele de igienă privind producţia, prelucrarea, depozitarea, păstrarea, transportul şi desfacerea alimentelor;

– contravenţii la normele de igienă privind protecţia faţă de radiaţiile nucleare;

– contravenţii la normele de igienă privind condiţiile şi procesele de muncă;

– contravenţii la normele privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor pentru protecţia, educarea, instruirea, recreerea şi odihna copiilor şi tinerilor;

– contravenţii la normele de igienă privind infestarea cu insecte vectoare şi cu rozătoare, precum şi la normele privind regimul produselor biocide.

Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor se realizează ca urmare a activităţilor de control în domeniul sănătăţii publice exercitate, pe domeniile de competenţă stabilite conform prevederilor legale în vigoare, de către personalul de specialitate împuternicit de către conducerea Ministerului Sănătăţii, pentru unităţile de pe întreg teritoriul ţării, precum şi de personalul de specialitate din direcţiile, serviciile şi unităţile medicale ale celorlalte ministere şi instituţii cu reţea sanitară proprie, împuternicit de conducerea acestora pentru unităţile aflate în subordinea lor directă.

Contravenţiile se constată şi sancţiunile contravenţionale se aplică printr-un proces-verbal încheiat de către personalul împuternicit. Tot personalul împuternicit are capacitatea să aplice şi sancţiunea complementară constând în suspendarea activităţilor din cadrul obiectivelor/unităţilor, până la remedierea deficienţelor determinate de săvârşirea contravenţiilor constatate, sau, după caz, până la închiderea unităţii. De asemenea, dacă se apreciază că fapta a fost săvârşită în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, constituie infracţiune, este sesizat organul de urmărire penală competent.

Refuzul de a permite accesul personalului împuternicit în vederea efectuării controlului sau de a accepta efectuarea controlului, ori de a pune la dispoziţia acestui personal documentele şi informaţiile necesare realizării atribuţiilor de control potrivit competenţelor constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă de la 30.000 lei la 50.000 lei.

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here