Modificările şi completările la regimul contravenţiilor din două acte normative în materie au fost introduse prin Legea nr. 51/2016 privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 37/2015 pentru modificarea unor acte normative din domeniul protecţiei consumatorilor.

Noile dispoziţii sunt în vigoare din 9 aprilie, la trei zile după publicarea legii în Monitorul Oficial nr. 257/2016.

Protecţia consumatorului

Tratând despre sancţiuni, OG nr. 21/1992, republicată (r2, în M.Of. nr. 208/2007) prevede că, odată cu aplicarea amenzii contravenţionale, agentul constatator poate propune una dintre sancţiunile complementare prevăzute de art. 56 din ordonanţă, în cazul în care se constată nereguli din categoriile prevăzute în acelaşi articol din actul amintit.

Una dintre aceste situaţii priveşte folosirea unor spaţii şi condiţii necorespunzătoare pentru producţie, depozitare, comercializare sau prestare de servicii, pentru care, în noua formulare a textului de lege, sancţiunea complementară poate fi aplicată pentru “săvârşirea repetată a unor abateri sancţionate de organele de control în decurs de 6 luni de la constatarea precedentă” şi nu “de la prima constatare”, cum se dispunea, până acum.

Practici incorecte ale comercianţilor

Măsuri în regim de urgenţă. Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii şi armonizarea reglementărilor cu legislaţia europeană privind protecţia consumatorilor, prevede – la secţiunea despre sancţiuni, că în măsura în care se consideră necesar, ţinând cont de toate interesele implicate şi, în special, de interesul public, instanţele judecătoreşti competente sau Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor vor dispune, în procedură de urgenţă, chiar fără a exista o dovadă a unei pierderi sau a unui prejudiciu efectiv ori a intenţiei sau a neglijenţei comerciantului, una dintre măsurile prevăzute în art. 13 din acest act normativ (vezi caseta foto). 

protectia_consumatorului

Sursa: Lege5.ro

Prin completările aduse recent, se prevede că măsurile dispuse se realizează de către conducătorul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau de către conducătorii unităţilor cu personalitate juridică din subordinea Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, la propunerea agentului constatator, în termen de 5 zile.

Sancţiuni contravenţionale. Odată cu aplicarea sancţiunii amenzii contravenţionale, agentul constatator poate dispune ca sancţiune complementară restituirea contravalorii produsului sau serviciului, după caz, în termen de maximum 15 zile, de la luarea la cunoştinţă de către contravenient a procesului-verbal de constatare a contravenţiei. Nerespectarea acestei obligaţii, introdusă de acum în lege se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 50.000 lei.

Amenzi diferenţiate. O dispoziţie nou, prevede sancţiuni contravenţionale diferenţiate în funcţie de numărul de salariaţi ai comerciantului, precum şi după cifra de afaceri, pentru utilizarea practicilor comerciale incorecte, înşelătoare şi a celor agresive. 

Individualizarea sancţiunii se face în funcţie de gravitatea şi durata faptei, trebuie să fie proporţională cu gradul de pericol social al faptei săvârşite, ţinându-se seama de împrejurările în care a fost săvârşită fapta, de modul şi mijloacele de săvârşire a acesteia, de scopul urmărit, de urmarea produsă, precum şi de celelalte date înscrise în procesul-verbal.

Ai nevoie de Legea nr. 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercianţilor în relaţia cu consumatorii? Poţi cumpăra actul la zi, în format PDF, de AICI!

comentarii

LĂSAȚI UN MESAJ

Please enter your comment!
Please enter your name here